Prírodné atrakcie

 
Ľahký kameň (krasové výtvory)

Ľahký kameň (krasové výtvory)

Obec: Dobrá Voda
Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1996 v katastrálnom území obce Dobrá Voda na ploche 12,4 ha. Lokalita je vzácnou a ojedinelou ukážkou krasových výtvorov z penovcov...

 
 
Lipa na cintoríne (Dobrá Voda)

Lipa na cintoríne (Dobrá Voda)

Obec: Dobrá Voda
Obec Dobrá Voda ležiaca v malebnej vnútrohorskej kotline brezovskej časti Malých Karpát je križovatkou peších turistických trás. Cez obec popri kostole prechádza červeno značkovaná Štefánikova magistrála,...

 
 
Lipa pri kostole (Smolenice)

Lipa pri kostole (Smolenice)

Obec: Smolenice
Lipa malolistá je v Smoleniciach takmer neprehliadnuteľná, pretože stojí v strede obce na začiatku obvyklej pešej turistickej trasy smerom k Smolenickému zámku a vrchu Záruby. Rastie pri kostole na...

 
 
Lipy pri Kalvárii (Trnava)

Lipy pri Kalvárii (Trnava)

Obec: Trnava
Dva exempláre chránených stromov lipy veľkolistej má aj Trnava. Lipy rastú v Parku P. Lišku na Kalvárii v Trnave. Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1993 pre...

 
 
Lošonský háj (les)

Lošonský háj (les)

Obec: Horné Orešany
Lesná lokalita s prirodzeným drevinovým zložením sa nachádza na bývalých pasienkoch, kde je zachované pestré suchomilné rastlinstvo s výskytom viacerých vzácnych a chránených druhov. Za prírodnú rezerváciu ju...

 
 
Park pri kaštieli v Dolnej Krupej

Park pri kaštieli v Dolnej Krupej

Obec: Dolná Krupá
Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou v centre Dolnej Krupej a jedným z jej divov je určite klasicistický kaštieľ z rokov 1793 až 1795. Postavili ho na mieste staršieho kaštieľa a...

 
 
Park pri kaštieli vo Voderadoch

Park pri kaštieli vo Voderadoch

Obec: Voderady
Voderady ležiace pri potoku Gidra južne od Trnavy v minulosti patrili mnohým majiteľom. Nepochybne najznámejšími z nich však boli Zichyovci. Tí pravdepodobne v prvej polovici 18....

 
 
Park pri Smolenickom zámku

Park pri Smolenickom zámku

Obec: Smolenice
Smolenice ležiace na východnom úpätí Malých Karpát severozápadne od Trnavy sú známe najmä vďaka Smolenickému zámku, ktorý patrí k najkrajším romanticky upraveným stavbám na Slovensku....

 
 
Platany v parku (Voderady)

Platany v parku (Voderady)

Obec: Voderady
V parku kaštieľa vo Voderadoch, kde môžeme nájsť viacero cudzokrajných drevín, rastú na brehu jazierka dva platany javorolisté. Stromy boli vyhlásené za chránené v roku 2000...

 
 
Sekvojovec v parku (Cífer)

Sekvojovec v parku (Cífer)

Obec: Cífer
Sekvojovec mamutí stojí v obci Cífer v objekte hydinárskeho podniku v historickom parku na ľavej strane malej lúčky. Park je však verejnosti neprístupný. Tento gigantický exemplár sekvojovca s výškou...

 
 

Čo sa deje v regióne
jún 2024
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ubytovanie na mieru