Prírodné atrakcie

 
Sekvojovec v parku (Dolná Krupá)

Sekvojovec v parku (Dolná Krupá)

Obec: Dolná Krupá
V nádhernom anglickom parku s množstvom pekných stromov v Dolnej Krupej sa vyskytuje viacero cudzokrajných i domácich drevín značných rozmerov. Park za klasicistickým kaštieľom je domovom aj obrovského exempláru...

 
 
Skalné okno (skalný útvar)

Skalné okno (skalný útvar)

Obec: Buková
Skalný útvar má zaujímavý geomorfologický tvar skalného okna s menšou jaskynkou. Vznikol mechanickým zvetrávaním dolomitov východne od obce Buková v pôsobivej severnej časti Pezinských Karpát, neďaleko...

 
 
Slopy (krasová dolina)

Slopy (krasová dolina)

Obec: Dobrá Voda
Krasová dolina s prameňmi v Brezovských Karpatoch je budovaná triasovými vápencami a dolomitmi. Rastlinnú pokrývku tvoria pestré lesné spoločenstvá 1. až 4. vegetačného stupňa s bukom, dubom, javorom...

 
 
Trnavské rybníky (Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou)

Trnavské rybníky (Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou)

Obec: Trnava
Zaujímavou lokalitou na rozhraní katastrálnych území Trnavy a Hrnčiaroviec nad Parnou je chránený areál Trnavské rybníky. Predstavuje významný typ vodného a močiarneho biotopu na Trnavskej pahorkatine,...

 
 
Vlčkovský háj (Vlčkovce, Majcichov)

Vlčkovský háj (Vlčkovce, Majcichov)

Obec: Vlčkovce
Lesy, ktoré v minulosti pokrývali územie Podunajskej nížiny, sa zachovali v čiastočne zmenenej forme len ojedinele na niektorých miestach. Zaraďujeme k nim aj chránený areál...

 
 
Všivavec (Smolenice, Boleráz, Horné Orešany)

Všivavec (Smolenice, Boleráz, Horné Orešany)

Obec: Smolenice
V chránenom areáli sú predmetom ochrany teplomilné a suchomilné spoločenstvá rastlín a živočíchov a skalné odkryvy dolomitov na juhovýchodnom predhorí Malých Karpát. Les s miernou vyvýšeninou s rovnomenným názvom Všivavec...

 
 
Vyvieračka pod Bachárkou (krasová vyvieračka)

Vyvieračka pod Bachárkou (krasová vyvieračka)

Obec: Dobrá Voda
Povesťami opradená prírodná pamiatka leží na severnom okraji Dobrovodskej kotliny, ktorá je súčasťou vápencovo-dolomitového masívu Vrátno v Dobrovodskom krase. Predmetom ochrany je ojedinelý krasový jav-vyvieračka, určená...

 
 
Záruby (vrch)

Záruby (vrch)

Obec: Smolenice
Najvyšší vrch Malých Karpát a jeho bezprostredné okolie je zároveň národnou prírodnou rezerváciou, ktorú vyhlásili v roku 1984 na ploche 299,99 ha. Predmetom jej ochrany sú lesné...

 
 

Čo sa deje v regióne
jún 2024
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ubytovanie na mieru