Pamiatky

 
Arcibiskupský palác

Arcibiskupský palác

Obec: Trnava
Renesančný Arcibiskupský palác sa stal novým a prvým reprezentatívnym sídlom ostrihomských arcibiskupov vybudovaným v azyle, na území dnešného Slovenska. Autenticky zachované miestnosti s renesančnými klenbami a portálmi predstavujú jediný...

 
 
Archeologická lokalita Molpír v Smoleniciach

Archeologická lokalita Molpír v Smoleniciach

Obec: Smolenice
Molpír - video. Množstvo archeologických nálezov v okolí Smoleníc, ktoré sú centrom podmalokarpatskej oblasti, dokazuje súvislé osídlenie tohto územia v minulosti. Najvýznamnejším svedectvom tohto tvrdenia je...

 
 
Bazilika sv. Mikuláša

Bazilika sv. Mikuláša

Obec: Trnava
Od počiatkov Trnavy predstavuje farský kostol sv. Mikuláša hlavný mestský chrám. Význam tohto chrámu symbolicky odzrkadľuje i jeho dominantná poloha na najvyššom mieste historického jadra mesta....

 
 
Cukrovar

Cukrovar

Obec: Trnava
Video o cukrovare v Trnave. Základ hospodárstva v Trnave v 19. storočí tvorili poľnohospodárstvo, obchod a pozvoľna sa rozvíjajúci priemysel. Prvým veľkopriemyselným podnikom v meste sa stal cukrovar. Cukrovarnícke...

 
 
Divadlo Jána Palárika

Divadlo Jána Palárika

Obec: Trnava
Trnavské divadlo vzniklo v roku 1831 ako jedna z prvých slovenských verejných divadelných budov. Vybudované bolo spoločným úsilím mesta a samotných mešťanov. Je udivujúce, že kultúrny stánok povstal...

 
 
Dom hudby

Dom hudby

Obec: Trnava
Tak ako viacero meštianskych domov v Trnave, aj vznik dnešného Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského siaha do obdobia počiatkov mesta. V jeho jadre je zakomponovaný pôvodný...

 
 
Evanjelický kostol

Evanjelický kostol

Obec: Trnava
Evanjelický kostol je prvý chrám vybudovaný mimo historického centra Trnavy, v priestore zasypanej vodnej priekopy mestského opevnenia. V roku 1910 odkúpil evanjelický cirkevný zbor na výstavbu plánovaného...

 
 
Generálny seminár - Rubrorum

Generálny seminár - Rubrorum

Obec: Trnava
Susedným objektom Adalbertína je bývalý Generálny seminár, tzv. Rubrorum, alebo tiež Seminár červených klerikov, ktorého názov bol odvodený od červených reverend študentov teológie. Pre bohoslovcov...

 
 
Hrad Dobrá Voda

Hrad Dobrá Voda

Obec: Dobrá Voda
Cesta z Dechtíc hore dolinou potoka Blava vedie do Dobrej Vody, ktorá je malebne položená vo vnútrohorskej kotline. Obec je známa predovšetkým ako pôsobisko najvýznamnejšieho...

 
 
Hrad Ostrý Kameň pri Bukovej

Hrad Ostrý Kameň pri Bukovej

Obec: Buková
V centre Malých Karpát severne od Smoleníc leží v Bukovskej brázde obec Buková. Z nej sa juhozápadným smerom možno dostať k vodnej nádrži Buková alebo priamo ku križovatke...

 
 
 

Čo sa deje v regióne
jún 2024
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ubytovanie na mieru