Arcibiskupský palác

Renesančný Arcibiskupský palác sa stal novým a prvým reprezentatívnym sídlom ostrihomských arcibiskupov vybudovaným v azyle, na území dnešného Slovenska. Autenticky zachované miestnosti s renesančnými klenbami a portálmi predstavujú jediný ucelený súbor v Trnave takmer zaniknutej renesancie. Nemenej hodnotnou súčasťou paláca je neskorogotická kaplnka, tiež kamenné erby arcibiskupov M. Oláha, J. Selepčéniho, F. Forgáča, či rozľahlá, pôvodne na viac podlaží delená pivnica podobná pivniciam hradu Červený Kameň. Po príchode ostrihomskej kapituly do Trnavy tu nechal arcibiskup Mikuláš Oláh v roku 1562 vybudovať adekvátne sídlo. Stavbe paláca museli ustúpiť dva gotické domy, jedným z nich bol dom oltárnictva sv. Jána Krstiteľa, združenia starajúceho sa o údržbu a náklady na oltár sv. Jána Krstiteľa z farského kostola. Oláhov nasledovník, arcibiskup František Forgáč palác obohatil o neskororenesančný hlavný portál a reprezentatívne schodisko. Z jeho iniciatívy vznikol aj pôvodne samostatne stojaci objekt archívu, nachádzajúci sa oproti bočnému vstupu do farského kostola. No keďže budova vyrástla na mestskom pozemku, magistrát jej výstavbu podmienil dočasnosťou užívania na dobu prítomnosti kapituly v Trnave. Po jej odsťahovaní mala byť odovzdaná mestu, no arcibiskup nechal archív prepojiť s palácom. Tým sa začal dlhoročný vzájomný spor, v ktorom nakoniec rozhodol kráľ v prospech kapituly. O polstoročie neskôr bol k palácu pričlenený aj pôvodne tiež samostatne stojaci dom slovenských kazateľov, nachádzajúci sa pri hradbách. Čiastočnú predstavu o personálnom zložení poskytuje zachovaný súpis miestností z roku 1776. Okrem Jeho vznešenosti – arcibiskupa tu prebývali pohárnik, komorník, provizor, notár, kontrolór, sekretár, ale tiež hajdúsi i rodinní príslušníci. Hospodárske zázemie zabezpečoval rezidencii patriaci pozemok s majerom nachádzajúci sa oproti, na rohu námestia a dnešnej Haulíkovej uličky. Arcibiskupský úrad tu sídlil do konca 20. storočia, keď sa presťahoval do zrekonštruovaného Šľachtického konviktu.

Arcibiskupský palác
 

Vstupné
Bezplatný vstup

Kontakt

Arcibiskupský palác
Námestie sv. Mikuláša 387/3
917 01 Trnava

GPS súradnice:
N 48.37861251831 / E 17.59222221375

 

Súvisiaci obsah

 
 
 

Čo sa deje v regióne
marec 2024
4PO 4UT 4ST 4ŠT 4PI 4SO 4NE
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ubytovanie na mieru