Mesto Trnava

Jedinečnosť kultúrno-historických pamiatok a predovšetkým bohatstvo cirkevných stavieb sú hlavnými znakmi starobylej Trnavy, jedného z najatraktívnejších miest na Slovensku. Perla medzi slovenskými mestami často označovaná aj ako „malý slovenský Rím“ už po stáročia víta pútnikov i jej návštevníkov, aby im ukázala svoje vzácne poklady. Vitajte v Trnave – centre dolného Považia.


Letecký záber Trojičného námestia

Už veľmi dávno, niekedy koncom 9. storočia sa na križovatke obchodných ciest konali trhy a tak podľa trhového dňa pomenovali osadu menom Sobota. Kúsok ďalej západným smerom vznikla neďaleko riečky Trnávka ďalšia osada, ktorej dali meno Trnava. Osady postupne splynuli a vytvoril mestečko, ktorému v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. udelil dôležité privilégium. Trnava ako prvé slovenské mesto dostala výsady slobodného kráľovského mesta, ktoré znamenali jeho veľký hospodársky a stavebný rozvoj. Najväčší rozmach Trnava dosiahla v 16. storočí, keď sa stala významným obchodným centrom. V roku 1543, keď Ostrihom obsadili Turci, mesto prichýlilo ostrihomského arcibiskupa aj s kapitulou a tým sa na takmer 300 rokov stalo aj cirkevným strediskom celého Uhorska. Vrcholom rozvoja Trnavy bola posledná tretina 16. storočia, keď mesto najviac prosperovalo a lákalo množstvo prisťahovalcov z blízkeho i ďalekého okolia. A keď v roku 1635 kardinál Peter Pázmány založil v meste univerzitu, Trnava sa stala prominentným kultúrnym centrom. Mesto ospevované ako „Atény Uhorska“ či „sídlo múz“ sa dostalo do povedomia v celej Európe. Aj keď univerzitu v 18. storočí presťahovali do Budína, všadeprítomný genius loci navždy zostal. Univerzitný život ako aj pôsobenie arcibiskupa v Trnave sa načas prerušili, ale v 20. storočí sa opäť do mesta vrátili. Od roku 1978 je Trnava opäť sídlom arcibiskupa a študentský život sa obnovil v roku 1992 založením Trnavskej univerzity.


Budova lekárskej fakulty historickej Trnavskej univerzity

Trnava sa pýši najmä historickým centrom, ktoré v roku 1987 vyhlásili za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Architektonické skvosty stráži zachované trnavské opevnenie, ktorým sa môže pochváliť len málo miest v strednej Európe. Trnavčania sa už tradične stretávajú na Trojičnom námestí, kde panuje obvykle dobrá nálada a pestrý kultúrno-spoločenský život. Námestiu kraľuje mestská veža, ktorá sa vypína nad mesto a stráži ho vo dne v noci. V roku 1574 ju dal postavil majster Jakub a z jej vyhliadkovej terasy sa môžeme pokochať na Trnavu a jej okolie. K najhodnotnejším historickým pamiatkam Trnavy určite patrí univerzitný Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa. Skvostom jeho interiéru je okrem čarokrásnej maliarskej výzdoby aj kolosálny drevený hlavný oltár z roku 1640. Univerzitný kostol je „telom i dušou“ spojený s ďalšími bývalými univerzitnými budovami, ku ktorým patrilo kolégium, gymnázium, semináre a konvikty. Priestor najstaršieho osídlenia Trnavy na Námestí sv. Mikuláša je pre Trnavčanov oázou ticha, v ktorej cítiť dávnu minulosť slávneho stredovekého mesta. Tu si pokojne tróni ďalšia významná gotická pamiatka – farská Bazilika sv. Mikuláša, ktorá bola v rokoch 1543 až 1820 katedrálnym chrámom ostrihomského arcibiskupa. Obraz „slziacej“ a žehnajúcej Panny Márie v kostole nám pripomenie bolesti a utrpenie Trnavčanov v čase tureckých nájazdov a morových epidémií.


Mestské opevnenie v Trnave patrí k najrozsiahlejším v strednej Európe

Najväčším múzeom v meste je Západoslovenské múzeum, ktoré ponúka prírodovednú, archeologickú, historickú, etnografickú a umelecko-historickú expozíciu. Obdivovatelia výtvarného umenia dobre poznajú aj Galériu Jána Koniarka a milovníci hudby aj Trnavskú hudobnú jar M. Sch. Trnavského. Z ďalších podujatí sa veľkej obľube teší najmä tradičný Trnavský jarmok v septembri. Trnava je predovšetkým aj mestom futbalu, pretože Spartak Trnava patril v minulosti k najlepším európskym futbalovým klubom. Rekreačná oblasť Kamenný mlyn je určená na relax a oddych v lone prírody. Jej súčasťou sú Trnavské rybníky so vzácnym vodným vtáctvom.


Trnavské rybníky

Nech vás prechádzky po najstaršom slobodnom kráľovskom meste inšpirujú k objavovaniu jeho zaujímavých zákutí.

 

 
 
 

Čo sa deje v regióne
apríl 2024
0PO 0UT 0ST 0ŠT 0PI 0SO 0NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Ubytovanie na mieru