Kostol sv. Petra a Pavla v Bohdanovciach nad Trnavou

Severne od Trnavy v jej tesnom susedstve sa nachádzajú Bohdanovce nad Trnavou. K najvýznamnejším pamiatkam obce patrí pôvodne gotický rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla zo 14. storočia. Presnejší dátum výstavby kostola nie je známy. Poznáme však najstaršiu stavebnú časť kostola, ktorou je zachované presbytérium s krížovou gotickou klenbou. Presbytérium plní v súčasnosti funkciu bočnej kaplnky. V roku 1397 pristavili k svätyni orientovanej v smere východ – západ kostolnú loď. Vstupný portál preniesli do južného múru a až do roku 1940 slúžil ako hlavný vchod. V prvej polovici 16. storočia postavili aj osembokú kostolnú vežu. V roku 1623 počas protihabsburských povstaní bol kostol vážne poškodený delostreleckou paľbou bethlenovskými vojskami. Pri oprave tri okná na sanktuáriu zamurovali a dve okná neorománsky prestavali. Zničený gotický oltár bol nahradený súčasným barokovým oltárom. Z kanonickej vizitácie z roku 1782 je zrejmé, že v bohdanovskom kostole boli okrem hlavného oltára aj dva bočné oltáre. V kostolnej veži sa nachádzali tri zvony, ktoré vysvätil ostrihomský biskup Pavol Révay. Zvony boli v rokoch 1764 a 1773 nahradené novými. Ďalšia výmena starých zvonov za nové sa uskutočnila aj v roku 1921. V štyridsiatych rokoch 20. storočia kostolnú vežu zakončili osembokým tehlovým ihlanom. Rok 1894 je obdobím čiastočnej prestavby a opravy kostola, pri ktorej staré bočné oltáre nahradili novými. Vtedy zamurovali i pastofórium, ktoré dovtedy pripomínalo gotický pôvod kostola. V roku 1939 sa začala plánovať stavba nového priestrannejšieho kostola. Podmienkou prestavby však bolo zachovanie pôvodného sanktuária a veže tak, aby najcennejšie časti kostola zostali neporušené. Nový Kostol sv. Petra a Pavla vysvätili v roku 1940. Sanktuárium, ktoré oddelili od hlavnej lode víťazným oblúkom, dostalo novú podobu po úpravách uskutočnených v rokoch 1983 až 1985. Aj v súčasnosti má veža kostola tri zvony. Najväčší z nich je zasvätený patrónom kostola sv. Petrovi a Pavlovi.
Foto: Bohdanovcie nad Trnavou

Kostol sv. Petra a Pavla v Bohdanovciach nad Trnavou
 

Kontakt

Kostol sv. Petra a Pavla v Bohdanovciach nad Trnavou
č. 47
919 09 Bohdanovce nad Trnavou

GPS súradnice:
N 48.435436 / E 17.545098

Telefón: +421 33 5529190
Webstránka: http:/bohdanovce.com/farnost.html
 
 
 

Čo sa deje v regióne
jún 2024
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ubytovanie na mieru