Dudvážsky okruh

Okruh po dedinách ležiacich pri riečke Dudváh začína v centre Trnavy pri železničnej stanici. Vedie najprv južným smerom po Zelenečskej ulici, ktorá za mestom pokračuje ako cesta 3. triedy. Prechádza cez Zeleneč ďalej južne do Majcichova, ktorý leží na sútoku Dudváhu a Trnávky. V období Veľkej Moravy tu existovalo hradisko s dôležitou obchodnou a správnou funkciou. Najslávnejšou osobnosťou v dejinách obce bol spisovateľ a národný buditeľ Ján Palárik, ktorého život a dielo pripomína pamätník a pamätná izba. Dominantou obce je pôvodne románsky rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých. Cesta z Majcichova vedie severovýchodným smerom dolinou Dudváhu, pričom nás na východe bude sprevádzať pekná krajinná scenéria s chráneným areálom Vlčkovský háj. Územie popri Dudváhu je charakteristické veľkou koncentráciou vidieckych sídiel. Obce Opoj, Vlčkovce a Križovany nad Dudváhom tvorili v rokoch 1975 až 1991 obec Dudváh. Vo Vlčkovciach zaujme pozoruhodný Kostol sv. Terézie a v Opoji Kostol Najsvätejšej Trojice. V Križovanoch nad Dudváhom sa nachádza mimoriadne hodnotná románska Rotunda Povýšenia sv. Kríža pochádzajúca z obdobia pred rokom 1246. Je stavebne spojená s rímskokatolíckym Kostolom Povýšenia sv. Kríža. Cennou architektonickou pamiatkou severne ležiacej obce Zavar je klasicistický kaštieľ. Pamiatky obce dopĺňa rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie. Ak si urobíme krátku odbočku zo Zavara severovýchodným smerom, privítajú nás Šúrovce s klasicistickým Kostolom sv. Michala archanjela. Zo Zavara pokračujeme severným smerom do Dolných Lovčíc s novodobou architektonickou pamiatkou z roku 1994 – Kostolom sv. Gorazda. Ide o prvý kostol na Slovensku zasvätený sv. Gorazdovi, žiakovi sv. Metoda. S Dolnými Lovčicami sú územne spojené Brestovany. Ich dominantou je klasicistický kaštieľ postavený na návrší nad obcou, ktorý údajne navštevoval poľský hudobný skladateľ Fryderyk Chopin. Pripomína ho busta v parku pred kaštieľom. V Brestovanoch zaujme aj rímskokatolícky barokový Kostol sv. Jána Krstiteľa. Po ceste z Brestovian severným smerom sa dostaneme do obce Bučany ležiacej pri sútoku potokov Blava a Dudváh. Najvýraznejšou pamiatkou obce je pôvodný gotický rímskokatolícky Kostol sv. Margity a zaujímavosťou obce je aj pamätník tzv. rondela v areáli diaľničného odpočívadla. Po ceste 2. triedy sa z Bučian juhozápadným smerom dostaneme späť do Trnavy.
Foto: Pamätná izba Jána Palárika Majcichov

Dudvážsky okruh
 
 
 

Čo sa deje v regióne
január 2023
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Ubytovanie na mieru