Belo IV.

Belo IV. pôsobil ako uhorský kráľ v rokoch 1235  ?  1270. Bol synom kráľa Ondreja II., ktorý vydal tzv. Zlatú bulu, ktorou udelil šľachte rozsiahle privilégia. Panoval už ako spoluvládca svojho otca. Počas svojej vlády sa pokúšal šľachticom odoberať ich privilégia, jeho snaha však bola neúspešná. Povolával osadníkov z cudziny, ktorým daroval rozsiahle privilégia, čo sa stretlo práve s nevôľou šľachty. V tomto čase čelilo Uhorsko divokému tatárskemu vpádu. Pomery v štáte dopomohli k porážke kráľovských vojsk v bitke pri rieke Slaná v roku 1241. Takmer celé vojsko zahynulo a Belo sa musel skrývať po rôznych hradoch a panstvách. Do vyľudnených oblastí začal časom opäť povolávať kolonistov. Počas panovania musel bojovať tiež proti rakúskym vojskám a českým Přemyslovcom. V roku 1238 udelil Trnave, ako prvému mestu na území Slovenska, mestské výsady. Trnava sa tak stala slobodným kráľovským mestom. Mala vlastnú samosprávu, právo usporadúvať mestské trhy, právo skladu a slobodnú voľbu richtára.

 

Údaje o osobnosti

Dátum narodenia
1. 1. 1206

Dátum úmrtia
3. 5. 1270

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
február 2024
3PO 3UT 3ST 3ŠT 3PI 3SO 3NE
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
Ubytovanie na mieru