Literatúra - Týždeň slovenských knižníc

Dátum konania: 4.3.2024 - 10.3.2024

Marec ako Mesiac knihy je tradičným časom na pripomínanie významu a dôležitosti kníh a knižníc. Špeciálne sa o to snaží aj podujatie Týždeň slovenských knižníc, ktoré organizuje Slovenská asociácia knižníc od 4. do 10. marca 2024 ako celoslovenskú propagačnú akciu, do ktorej sa zapája aj Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.

 

Mottom 25. ročníka „Týždňa“, záštitu nad ktorým prebrala prezidentka Zuzana Čaputová,  je heslo KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH - #Knižnica. Znamená, že knižnice majú ambíciu prepájať generácie čitateľov a čitateliek a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách, ktoré majú všestranné využitie v našich každodenných životoch. Teda že nemajú len informačnú úlohu - poskytovaním prístupu ku knižničným fondom a k databázam, ale zároveň sú aj miestom oddychu, miestom stretávania komunít a miestom spoločenského styku poskytujúc priestor na vzdelávanie a na trávenie voľného času deťom, mládeži, dospelým a aj seniorom.

 

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji rámcované celotýždňovým odpustením sankčných pokút, jednorazovým vstupom zdarma a vyhľadávaním v externých informačných zdrojoch (na požiadanie v študovni) sa uskutoční v pondelok 4. marca o 17.00 v záhradnej čitárni.   

Na otvorení bude slávnostne vyhlásená súťaž Literárny salón 2024 – 8. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí. Jej cieľom je podnietiť záujem o tvorivé písanie, vytvoriť možnosť konfrontácie literárnych talentov a ponúknuť tvorivý dialóg autorov a erudovaných porotcov. Súťažiť sa bude v žánri poézia a próza. V každom ročníku je vyhlásená aj špeciálna téma, v tomto roku znie: Poklady našej záhrady (i v súvislosti s osadením kópie plastiky Jána Koniarka Dievčatko pod sprchou v záhrade knižnice). V rámci vyhlásenej témy udeľuje hlavnú cenu - Cenu župana TTSK – Trnavský samosprávny kraj. Za mimoriadny literárny počin udelí porota aj Cenu Slovenského učeného tovarišstva.

Podujatie moderuje Alena Beňová.

Všetky podujatia v rámci „Týždňa“ sú určené pre širokú verejnosť a sú bezplatné.

 

Od kapusty k Eve Braunovej

V pondelok 4. marca 2024 otvorí Týždeň slovenských knižníc beseda s obľúbeným slovenským humoristom a v súčasnosti aj spisovateľom Rasťom Piškom. Mnohí si ho pamätajú z rozhlasových zábavníkov a z televíznych relácií, menej známy je ako spisovateľ. Vydal však už šesť kníh, z toho štyri romány, knihu o priateľovi Stanovi Radičovi a aj knihu poviedok Stručné dejiny kvasenej kapusty. V apríli sa dostane k čitateľom jeho nový román Dar Evy Braunovej. Na podujatí Od kapusty k Eve Braunovej ho bude spovedať Martin Jurčo, redaktor RTVS.

4. marec o 17.15 - záhradná čitáreň

 

 

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
máj 2024
2PO 2UT 2ST 2ŠT 2PI 2SO 2NE
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Ubytovanie na mieru