Literatúra - Prezentácia publikácií venovaných dejinám Trnavy v 20. storočí

Dátum konania: 8.11.2016 13:00

Miesto konania: Trnava, Univerzitná knižnica UCM v Trnave

Univerzitná knižnica UCM a Mesto Trnava vás pozývajú na prezentáciu nových publikácií venovaných dejinám Trnavy v 20. storočí. Prvou z nich je monografia Silvie Haladovej Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave 1938 - 1950, druhou sú Novodobé dejiny Trnavy rečou dokumentov od Petra Sokoloviča.

Podujatie sa uskutoční 8. novembra 2016 o 13.00 hod. v Univerzitnej knižnici UCM v rámci Týždňa vedy a techniky.

Publikácia Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave v rokoch 1938 – 1950  (Silvia Haladová) sleduje život, prácu a poslanie Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru v Trnave v pohnutých rokoch 1938 - 1950. Trnavský hasičský zbor patril medzi popredné hasičské zbory na Slovensku. Jeho cieľom bola ochrana života, zdravia a majetku občanov Trnavy a okolia pred požiarmi a inými živelnými pohromami.
Zámerom práce je poukázať na veľkosť hasičskej myšlienky, ktorá zomkla dobrovoľníkov v nepriaznivých obdobiach politických zmien, vojenských operácií či budovateľských plánov, rozšíriť obraz o činnosti dobrovoľných hasičov v minulosti a vzdať úctu ich mimoriadnemu poslaniu.

Druhá z prezentovaných monografií Novodobé dejiny Trnavy rečou dokumentov (Peter Sokolovič) predstavuje Trnavu ako významné slovenské mesto, ktoré zažilo za krátke obdobie rokov 1938 – 1948 viacero zásadných udalostí, ktoré do značnej miery ovplyvnili život jej obyvateľov. Tieto sú aj predmetom záujmu dvoch dokumentov – Pamätnej knihy mesta Trnavy a Kroniky národného povstania v Trnave, ktoré sa stali základom publikácie. Oba sú významným svedectvom nielen o dobe, ktorú sa snažia uchopiť, ale aj o období svojho vzniku a prinášajú zaujímavý pohľad na dejiny regiónu, ktorý sa vo víre veľkých dejín určite nestratil.

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
október 2023
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Ubytovanie na mieru