Seminár / Workshop - PAMIATKY TRNAVY A TRNAVSKÉHO KRAJA

Dátum konania: 8.12.2016 13:00

Miesto konania: Trnava, Hlavná 1

na trnavskej radnici
PAMIATKY TRNAVY A TRNAVSKÉHO KRAJA
23. ročník odborného pamiatkového seminára
Organizátori: Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava

13.00 h prezentácia účastníkov

13.15 h ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM BÝVALÉHO CINTORÍNA PRI BAZILIKE SV. MIKULÁŠA V TRNAVE
Doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik – Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra klasickej  archeológie
Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc., samostatná výskumníčka v oblasti architektonicko-historického výskumu

13.45 h NÁVRH PREZENTÁCIE ARCHEOLOGICKEJ LOKALITY BÝVALÉHO CINTORÍNA S KARNEROM PRI BAZILIKE SV. MIKULÁŠA V TRNAVE
Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. – Fakulta architektúry STU, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD. – Ministerstvo kultúry SR, odbor ochrany pamiatok
Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD. – autorizovaná architektka

14.15 h ZANIKNUTÉ ÚSEKY MESTSKÉHO OPEVNENIA TRNAVY – priestor mestského amfiteátra a SZ nárožná veža – výsledky I. etapy archeologického výskumu
PhDr. Branislav Lesák, Mgr. Jozef Kováč – Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava
Ing. arch. Ivan Staník – Krajský pamiatkový úrad Bratislava

14.45 h UNIKÁTNE NÁLEZY ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU NA PARCELÁCH ŠTEFÁNIKOVA UL. Č. 31, 30 V TRNAVE, krátka informácia
Mgr. Henrieta Baliová, PhD., Mgr. Michal Takacs – Archeocenter, s. r. o.

15.00  h NIEKOĽKO POZNÁMOK K ERBOM V BAZILIKE SV. MIKULÁŠA V TRNAVE
Mgr. Marek Gilányi – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

15.30 h PRESTÁVKA

16.30 h VLASTNÍCKE VZŤAHY K MEŠTIANSKEMU DOMU NA ŠTEFÁNIKOVEJ ULICI Č. 3 v Trnave od 16. stor. do 1. pol. 20. stor.
Mgr. Zuzana Rábiková – Krajský pamiatkový úrad Trnava 

17.00 h KOSTOL SV. MARGITY V KOPČANOCH V NOVOVEKÝCH ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH
PhDr. Radoslav Ragač, PhD. – Ministerstvo kultúry SR, Sekcia kultúrneho dedičstva

17.30 h NOVÉ STREDOVEKÉ NÁLEZY V KOSTOLE SV. JÁNA KRSTITEĽA V JELKE
PhDr. Mária Smoláková, CSc., Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc. – samostatné výskumníčky v oblasti architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu

18.00 h PÁLFFYOVSKÁ PRESTAVBA KAŠTIEĽA V MALOM MAGRI a jeho osudy v 1. pol. 20. stor.
PhDr. Daniel Hupko, PhD. – Múzeum mesta Bratislavy

18.30 h DISKUSIA, ukončenie seminára

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
november 2021
0PO 0UT 0ST 0ŠT 0PI 0SO 0NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Ubytovanie na mieru