Výstava - Ján Koniarek a figurálne tendencie

Dátum konania: 23.6.2022 18:00

Otvorenie novej expozície: Ján Koniarek a figurálne tendencie

Koncepcia: Vladimír Beskid, grafické riešenie: Juraj Dudáš

Otvorenie: 23. júna 2022 o 18.00 h.

Miesto: Koppelova vila – nové krídlo, prízemie; Zelený kríček 3, Trnava

Umelci/-kyne: JÁN KONIAREK (1878 Voderady -1952 Trnava) a ďalší: Ladislav ŠALOUN (1870-1948), Fraňo ŠTEFUNKO (1903-1974), Rudolf UHER (1913-1987), Erna MASAROVIČOVÁ (1926-2008), Vladimír KOMPÁNEK (1927-2011), Juraj BARTUSZ (1933), Jozef JANKOVIČ (1937-2017), Vladimír GAŽOVIČ (1939), Veronika RÓNAIOVÁ (1951), Emöke VARGOVÁ (1965), Stano MASÁR (1971), Marek KVETAN (1976), Ján Zelinka (1978), Vlasta Žáková (1981), Miroslav TRUBAČ (1986).
Nová expozícia Galéria Jána Koniarka v Trnave vracia do Nového krídla Koppelovej vily tvorbu zakladateľa slovenského moderného sochárstva a významného Trnavčana Jána Koniarka. Ide o nový pohľad nielen na samotnú tvorbu sochára a nosné okruhy jeho tvorby, ale aj o načrtnutie ďalšieho vývoja figurálnej plastiky u nás v priebehu storočia a následného dialógu mladších autorov/-riek priamo s Koniarkovou tvorbou. Prezentácia vybraných autorov zahŕňa 15 výrazných umelcov/-kýň podľa roku narodenia od najstaršieho Koniarkovho sú pútnika českého sochára Ladislava Šalouna (1870-1948) až po najmladšieho trnavského sochára Miroslava Trubača (1986).

Expozícia názorne ukazuje životnú a umeleckú cestu Koniarka od najstaršej sochy Portrét ešte z belehradského obdobia autora (1893) až po jeho poslednú sochu sediaceho L. N. Tolstého (1949-51). Prezentujeme jednak vrcholné diela postrodinovskej expresívnej modelácie (Pijúci muž, Lavína, Faun, Bozk strasti), portrétnej tvorby (Dr. Holuby, A. Hlinka) aj príklady vojenských pomníkov a monumentálnych realizácií (Pomník padlých v 1. svetovej vojne; Pomník A. Bernoláka; Memorandový reliéf).

Posun v sochárskom jazyku 20. storočia metaforicky dokladá trojica sochárskych hláv hneď v úvode expozície: Koniarkov Portrét pani Sesslerovej (matky trnavského pivovarníka) z rokov 1924-25, Štefunkova Podobizeň národného umelca Martina Benku (1956) a súčasná Zelinkova autoportrétna Hlava II z roku 2010, odliata do betónu. Každá z nich má nielen sochárku kvalitu, intenzívnu výpovednú hodnotu ale aj silnú vlastnú históriu: busta pani Sesslerovej bola dokázateľne vystavená na XXIII. benátskom bienále v roku 1942; Štefunkova podoba Martina Benku tvorila základ pre jeho náhrobok na národnom cintoríne v Martine (1974) a séria vlastných hláv od Zelinku boli základom pre udelenie Ceny Oskara Čepana autorovi v roku 2015.

Tento portrétny trojlístok otvára obraz zmeny sochárskej paradigmy modelovania figúry, ale aj zmenu a rozšírenie repertoáru v materiáloch: Koniarkov a Štefunkov klasický bronz na mramorovom podstavci, potvrdzujú komorné bronzy mužskej a ženskej figúry (Šaloun, Uher) a potom ich striedajú nové materiály a prístupy v povojnom vývoji: epoxid, plech a voda (Jankovič), zvárané železo (Masarovičová), betón, roxor (Zelinka), sklo a kryštály modrej skalice (Kvetan), plastické hmoty (Vargová, Masár), aj výstupy mäkkej plastiky: špagát (Bartusz), kartón a sadrový obväz (Trubač),textil, či vatelín (Žáková, Vargová) a pod.

Expozíciu dopĺňajú aj diela, ktoré nadväzujú na Koniarkove dielo a vstupujú s ním do nového dialógu. Ide o rozmerné plátno Veroniky Rónaiovej Slovenský mýtus z roku 2006 (reflexia výstavy SNG pod rovnomenným názvom s vystaveným Koniarkovym Oráčom); komorná litografia Vladimíra Gažoviča Stéla Jána Koniarka z roku 2007, či súbor 12 štylizovaných tabuliek od Stana Masára Od Koniarka po Koniarka (2021), ktorý interpretuje diela 12 významných slovenských umelcov/-kýň s posunom od Pomníka A. Bernoláka až po akciu Cyrila Blaža Socha 1 a jeho zavesenie na opasku v ruke dejateľa (2011).

Už tretia stála expozícia Galérie Jána Koniarka je tak aj prezentáciou dlhoročnej zbierkotvornej činnosti galérie, nakoľko všetky diela pochádzajú zo zbierok GJK ( okrem 2 zapožičiek od Spolku sv. Vojtecha v Trnave (pani Sesslerová) a Uher&Uher súkromná zbierka (Rudolf Uher: Ráno)). S potešením môžeme konštatovať, že v expozícii prinášame aj tri nové práce majstra Koniarka, predstavené verejnosti po prvýkrát: Pribina; Ranený; hlinený fragment Memorandového reliéfu pre Martin v mierke 1:1. Novinkou expozície je aj umiestnenie dotykovej obrazovky s množstvom ďalších informácií ( Koniarkova tvorba, jeho životopis, výstavy, bibliografia a pod.).Obnovenú expozíciu Ján Koniarek a figurálne tendencie bude na jeseň 2022 dopĺňať aj Záhrada sôch slovenských a trnavských umelcov v areáli Koppelovej vily. 

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
jún 2024
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ubytovanie na mieru