Výstava - Galéria Jána Koniarka v novembri

Dátum konania: 1.11.2023 - 30.11.2023

METAL

Martin Chramosta, Filip Dvořák, Anežka Hošková, Ján Kekeli, Martin Kolarov, Štefan Papčo, Barbora Volfová, Edita Štrajtová

Kurátor: Michal Stolárik  

Potrvá od 16. novembra 2023 do 28. januára 2024

Medzinárodná skupinová výstava sa zameriava na tvorbu mladej generácie umelcov, pričom sa zaujíma o emocionalitu materiálov a foriem. Inšpirovaný emóciami, expresiou, temnotou či fantáziou hudobného žánru s príklonom k estetickým znakom subkultúr a na strane druhej podporený chladom kovových materiálov.

TRETÍ ROZMER PREMENLIVEJ DOBY

Fraňo Štefunko

Kurátor: Patrik Krajčovič, Adam Galko,

Potrvá do 5. novembra 2023

Výstava predstavuje súborné dielo sochára, zakladateľa slovenskej sochárskej moderny, ktorého tvorba sa začala odvíjať od začiatku 30. rokov minulého storočia. 

PUTOVANIE (S) MAĽBOU

Ľudovít Hološka

Kurátor: Marián Zervan

Potrvá do 5. novembra 2023

JÁN KONIAREK A FIGURÁLNE TENDENCIE

J. Bartusz, V. Gažovič, J. Jankovič, V. Kompánek, J. Koniarek, M. Kvetan, E. Masarovičová, S. Masár, V. Rónaiová, M. Trubač, R. Uher, E. Vargová, J. Zelinka, L. Šaloun, F. Štefunko, V. Žáková

Kurátor: Vladimír Beskid   

Potrvá do 23. júna 2026

Nová expozícia Galéria Jána Koniarka v Trnave vracia do Nového krídla Koppelovej vily tvorbu Jána Koniarka. Prezentácia zahŕňa 15 výrazných umelcov od najstaršieho Koniarkovho súpútnika českého sochára Ladislava Šalouna (1870-1948) až po najmladšieho trnavského sochára Miroslava Trubača (1986).

OBRAZ TRNAVY V ČASE (1920 – 2020)

Kurátor: Vladimír Beskid  

Potrvá do 1. januára 2030 

Rôzne umelecké zobrazenia Trnavy v priebehu posledných dvoch storočí. 

SKULPTURPARK 

Kurátor: Vladimír Beskid  

Potrvá do 1. januára 2030 

Prvá stála sochárska expozícia v nádvorí trnavskej Kopplovej vily GJK otvorená od 18. mája 2023. Ide o základnú zostavu 7 diel, ku ktorým budú pribúdať ďalšie realizácie súčasného umenia.  

GALÉRIA PORTRÉTOV

Kurátor: Vladimír Beskid  

Potrvá do 31. januára 2030 

Stála expozícia ponúka edukatívny prehľad vývoja portrétneho žánru od polovice 18. storočia do začiatku 21. storočia, jedného z klasických žánrov európskej obrazovej kultúry. Zároveň v skratke presvedčivo ukazuje posun maliarskeho výtvarného jazyka počas uplynulých storočí.

SYNAGÓGA – CENTRUM SÚČASNÉHO UMENIA

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Halenárska 2, Trnava

Ján Zelinka: ODDELENÉ SÚVISLOSTI

Kurátor: Vladimír Beskid  

Potrvá do 1. decembra 2023

Kolekcia 3D diel a kresieb, ktoré súvisia so zaznamenávaním a uchovávaním zvieracích tiel (teľa, jelenica, líška) a modelovaním figúr v sadrovom a betónovom prevedení.

Jiří Kovanda: POD STOLOM

Kurátor: Vladimír Beskid  

Potrvá do 1. decembra 2023

Séria site specific objektov a nájdených predmetov v prostredí starých stolov a po stranách nasledujú osobité koláže, ktoré reflektujú a komentujú bežné situácie a problémy.

Oľga Paštéková: ANIMA-L

Kurátor: Vladimír Beskid  

Potrvá do 1. decembra 2023

Autorka vychádza zo staroslovanskej mytológie a prepojení kultu predkov, zvierat, animizmu so zapojením živlov. Ide o kombináciu  maľby a experimentálnej maľby citrónom, ohňom, vypaľovaním s motívmi prírody, zvierat, vtákov a jednom komplexnom vizuálnom prostredí.

ART LABORATÓRIUM

Tvorivé dielne pre materské a základné školy v priestoroch galérie a Synagógy, pripravované ku krátkodobým výstavám aj na vybrané témy podľa učebných osnov.

Potrvajú do 22. decembra 2023

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
jún 2024
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ubytovanie na mieru