Iné - FORUM TYRNAVIENSE: Kniežacia hrobka z Popradu Matejoviec vo svetle najnovších výsledkov medzinárodného a multidisciplinárneho výskumu

Dátum konania: 27.11.2019 16:30

Miesto konania: , Hornopotočná 23

27. novembra o 16.30 h v Aule 1A1 FF TU, Hornopotočná 23
FORUM TYRNAVIENSE: Kniežacia hrobka z Popradu Matejoviec vo svetle najnovších výsledkov medzinárodného a multidisciplinárneho výskumu
Mgr. Tereza Štolcová, PhD., Archeologický ústav SAV v Nitre
Vstup je voľný

Organizátori: Katedra klasickej archeológie na Filozofickej fakulte TU

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
december 2019
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Ubytovanie na mieru