Literatúra - ERBOVNÍK DONÁTOROV LORETÁNSKEJ KAPLNKY BRATISLAVSKÉHO FRANTIŠKÁNSKEHO KONVENTU

Dátum konania: 17.5.2017

Miesto konania: Trnava, Frantitiškánska

17. mája 2017 o 16.00 h v refektári františkánskeho kláštora v Trnave

PhDr. Radoslav Ragač, PhD.: ERBOVNÍK DONÁTOROV LORETÁNSKEJ KAPLNKY BRATISLAVSKÉHO FRANTIŠKÁNSKEHO KONVENTU. Genealogicko-heraldické súvislosti

Slávnostné uvedenie knihy bude spojené s prednáškou autora, v ktorej predstaví nevšedné umelecké dielo a tiež komplexný historický prameň presahujúci do sféry kultúrnych, náboženských a sociálnych dejín – barokový erbovník z rokov 1710 – 1712. Uložený je v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine a nebol v odbornej literatúre doteraz známy. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia originálov archívnych dokumentov zo Štátneho archívu v Trnave a krátky hudobný program

Organizátori: MV SR – Štátny archív v Trnave, Rehoľa menších bratov – františkánov v Trnave, Spolok trnavských historikov SHS pri SAV – TYRNAVIA

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
máj 2021
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Ubytovanie na mieru