Iné - DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Dátum konania: 6.9.2019 18:45 - 30.9.2019

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2019 V TRNAVE


6. septembra o 19.45 h v Bazilike sv. Mikuláša
ANIMA MUNDI

Otvárací koncert Dní európskeho kultúrneho dedičstva
Helmut Hauskeller – panova flauta, Stanislav Šurin – organ


9. – 25. septembra o 17.00 h v Štátnom archíve na Štefánikovej 7
O TRNAVE POD VEŽOU
Cyklus prednášok odkrýva laickej verejnosti menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie Trnavy

9. 9. Kone, kočiare a kratochvíle šľachty v 17. a 18. storočí
Denis Pongrácz

10. 9. Učiteľský divadelný seminár v Trnave
PhDr. Romana Luchavová

11. 9. Kultúrno-spoločenské podujatia trnavských spolkov v medzivojnovom období
Mgr. Veronika Pauková

13. 9. Trnavské mestské hodiny v 16. storočí
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

16. 9. Spolu a proti sebe, v dobrom i zlom – spolužitie národností a konfesií v Trnave v období feudalizmu
doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

18. 9. Smutný osud krypty Univerzitného kostola v Trnave po roku 1948
PhDr. Júlia Ragačová

20. 9. Ceremoniálne dary mesta Trnava v 16. storočí
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

24. 9. Umelecká tvorba v pozostalosti Teodora Tekela
Mgr. Jakub Roháč

25. 9. Perspektívy technických pamiatok v meste Trnava
Ing. arch. Miroslav Beňák12. septembra o 18.00 h v Koppelovej vile Galérie Jána Koniarka
Mária Balážová: ŽENSKÝ DEZÉN

Vernisáž retrospektívnej výstavy Trnavčanky Márie Balážovej, výraznej slovenskej autorky, spojená s uvedením novej monografie


13. – 15. septembra TRNAVSKÉ DNI
Láska – Pokoj – Porozumenie
Tradičné stretnutie významných trnavských rodákov a osobností spojených s Trnavou

13. septembra o 16.00 h na Nádvorí
PANTEÓN MALÉHO RÍMA

Hostia: Božidara Turzonovová, herečka Slovenského národného divadla, Zlata Matláková, literátka a poetka, Timotej Masár, SJ., kňaz a mediálny pracovník
Hudba: Jana Andevska, moderuje Peter Horváth

14. septembra o 14.00 h v Štátnom archíve na Štefánikovej 7
NÁVŠTEVA V DOME PAMÄTI TRNAVY

Prehliadka priestorov štátneho archívu a vzácnych dokumentov z histórie mesta spojená s odborným výkladom Júlie Ragačovej

14. septembra o 16.00 h v Divadle Jána Palárika
ZNÁME TVÁRE TRNAVSKÝCH RODÁKOV

Vernisáž výstavy fotografií vo foyeri divadla14. septembra o 16.00 h pri mestskej veži
Trnava očami architekta: PO STOPÁCH TRNAVSKÉHO INDUSTRIÁLU

Vysadnite na bicykel a vydajte sa spolu s architektom Miroslavom Beňákom naprieč Trnavou. Na unikátnej cykloprehliadke spoznáte novodobú architektúru a často zatracované industriálne pamiatky

15. septembra od 13.00 do 18.00 h v Galérii Jána Koniarka
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Voľný vstup do stálych expozícií a výstav v Koppelovej vile a v Synagóge – Centre súčasného umenia

5. a 19. septembra od 16.00 h do 17.00 h
12. a 26. septembra od 10.00 h do 11.00 h v Knižnici Juraja Fándlyho
DNI OTVORENÝCH DVERÍ
– prehliadka knižnice aj priestorov, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti, spojená s prezentáciou o architektovi Michalovi Milanovi Harmincovi

21. septembra v Divadle Jána Palárika
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
– prehliadka najstaršej dodnes využívanej divadelnej budovy na Slovensku s odborným výkladom a nahliadnutím do divadelného zákulisia

23. septembra o 17.00 h v knižnici Trnavskej univerzity
TYRNAVIA ERUDITA II.

Slávnostné uvedenie reprezentatívnej publikácie nadväzujúcej na rovnomennú knihu vydanú pred dvoma rokmi, ktorá zaznamenala ohlas u trnavskej verejnosti. V spolupráci Mesta Trnavy a pedagógov Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity záujemcom o kultúrne dejiny opäť ponúka sondu do latinskej spisby 17. a 18. storočia a v krátkych úryvkoch predstavuje v slovenskom preklade práce autorov, ktorí sú svojím pôsobením či dielami spätí s prostredím historickej Trnavskej univerzity. Druhý zväzok sa viac zameriava na kultúrne a historické aspekty vzniku tlačí, ich tematické zameranie, žánrovú rôznorodosť i vplyv na formovanie latinskej barokovej spisby u nás

24. septembra 2019 o 10.00, 14.00 a 15.00 h v Západoslovenskom múzeu
KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Výstavba klariského kostola v Trnave sa začala v prvej polovici 13. storočia ešte za života zakladateľky rehole sv. Kláry. Záujemcovia budú mať nevšednú možnosť absolvovať prehliadku nezreštaurovaného interiéru kostola s odkrytými sondami z prieskumu. O klariskách v Trnave a stavebných fázach kostola bude hovoriť Lucia Duchoňová

30. septembra od 9.00 h v Divadle Jána Palárika
DIVADLO V UMENÍ / UMENIE V DIVADLE

Tretí ročník odbornej konferencie bude interdisciplinárnym pohľadom na fenomén zvaný divadlo v kontexte nášho kultúrneho dedičstva. Voľba témy konferencie i miesta konania korešponduje nielen so zameraním tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ale je tiež spojená s blížiacim sa 30. výročím Nežnej revolúcie, kde zohrali divadelníci jednu z hlavných rolí.

Organizátori podujatí: Mesto Trnava, Štátny archív v Trnave, Knižnica Juraja Fándlyho, Divadlo Jána Palárika, Galéria Jána Koniarka, Západoslovenské múzeum a Trnava Tourism

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
apríl 2021
3PO 3UT 3ST 3ŠT 3PI 3SO 3NE
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Ubytovanie na mieru