Iné - BIELA PALICA

Dátum konania: 14.10.2016 10:00 - 14.10.2016 18:00

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si už 7. ročníkom tradičnej dopravno-preventívnej akcie pripomenie Svetový deň bielej palice. Jej cieľom je upozorniť na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z. špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Ten, kto spoza volantu vidí na priechode chodca s bielou palicou v ruke po prvý raz, často príde do rozpakov. Chcel by dodržať predpisy, no pohybom nevidiaceho často nerozumie a nie vždy vie, ako správne zareagovať, ako dať najavo, že ho na priechode zaregistroval, a ako ho upozorniť, že môže prejsť na druhú stranu. Trúbiť? Gestikulovať? Blikať svetlami? Trikrát nie! Trúbenie je vnímané ako výstraha pred potenciálnym nebezpečenstvom a gestikuláciu či blikanie nevidiaci, pochopiteľne, nevidí.

Ako na to poučí Deň bielej palice 2016 v piatok, 14. Októbra. Tento rok sa do akcie zapojí 53 miest a 60 priechodov. Ich zoznam i výsledky akcie budú zverejnené na internetovej stránke www.unss.sk.

ÚNSS pripravila v lete 2016 edukačný videofilm s ukážkami signalizácie orientačnou (dlhou), signalizačnou (krátkou) a opornou bielou palicou. Primárne je určený autoškolám ako výučbový materiál pre budúcich vodičov, video však môže byť užitočné aj pre tých skúsenejších. Všetkým je k dispozícii na stránke ÚNSS v chlieviku Publikácie/Videosúbory pod názvom Bezpečne na cestách s bielou palicou.

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
máj 2021
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Ubytovanie na mieru