Výstava - Ako sa žilo v 4. tisícročí pred Kristom v Trnave a okolí?

Dátum konania: 4.8.2023 - 3.11.2023

Obdobie štvrtého tisícročia pred Kristom na Slovensku je archeológmi označované výrazom neskorá doba kamenná (eneolit, doba medená). Je to epocha viacerých objavov a inovácií v spôsobe života pravekých obyvateľov. Veľké zmeny priniesol objav kolesa, voza či orby. Žiadaným materiálom na výrobu šperkov a pracovných nástrojov sa na začiatku eneolitu stala meď. Jej zdroje našli pravekí ľudia i v Malých Karpatoch. Pod ich svahmi, ale aj na strategických vyvýšených miestach, si stavali domy a budovali osady.

Výstava „Ako sa žilo v 4. tisícročí pred Kristom v Trnave a okolí?“ približuje malým i veľkým návštevníkom tajomný svet ľudí z doby medenej. Má niekoľko interaktívnych súčastí zameraných na detského diváka. Návštevníci sa dozvedia napríklad, akým spôsobom sa pred tisícročiami vyrábali nástroje, ako sa ľudia obliekali, ale aj z čoho pozostávala ich strava. Spoznajú tajomstvo spracovania prvých kovov - zlata a medi. Výstava predstaví nielen život eneolitických ľudí, ale aj ako zomierali či ako vyzerali vtedajšie predstavy o posmrtnom živote.  

Autorkami konceptu výstavy sú archeologičky Anna Bajanová a Jana Mellnerová. Premiéra výstavy bola v roku 2020 s názvom Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom v SNM – Archeologickom múzeu v Bratislave. Od apríla 2022 do februára 2023 bola výstava prezentovaná v Malokarpatskom múzeu v Pezinku už pozmenená - s názvom Ako sa žilo pod Malými Karpatmi v 4. tisícročí pred Kristom. Teraz výstava prichádza do Západoslovenského múzea v Trnave, ktoré jej hlavný koncept obohatí o predmety a nálezy z danej doby v lokalite Trnava a okolie, podľa čoho je upravený aj názov.

Súčasťou výstavy v Trnave je prezentácia originálnych archeologických nálezov zo zbierkového fondu Západoslovenského múzea v Trnave, ktoré pripravil archeológ Andrej Sabov. Ide o predmety z viacerých lokalít z okolia Trnavy, najmä o keramiku, kamenné nástroje a najstaršie kovové predmety z tohto územia (medený sekeromlat a sekerka). Zaujímavým obohatením výstavy v Trnave je prezentácia lokálneho nálezu eneolitického hrobu.

Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, SNM – Archeologické múzeum, Múzeum mesta Bratislavy, Inštitút na výskum kultúrnej krajiny.
Autorky: Mgr. Anna Bajanová (SNM – Archeologické múzeum) a Mgr. Jana Mellnerová, PhD. (MMB, Inštitút na výskum kultúrnej krajiny). Spoluautor za Západoslovenské múzeum: Mgr. Andrej Sabov, archeológ.
Miesto výstavy: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie č. 3
Termín výstavy: 4. augusta 2023 – 3. novembra 2024.
Vernisáž: 3. augusta 2023 o 16.00 h.

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
júl 2024
0PO 0UT 0ST 0ŠT 0PI 0SO 0NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Ubytovanie na mieru