Trnavská hudobná jar reflektuje dve výročia a vo finále otvorí spevácku súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského

Štyridsiaty deviaty ročník Trnavskej hudobnej jari, ktorú už tradične organizuje Mesto Trnava v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku, ponúka šesť koncertov v rôznych koncertných a chrámových priestoroch Trnavy.

Medzinárodný festival klasickej hudby Trnavská hudobná jar vznikol v čase politického odmäku v bývalom Československu, v roku 1968. Za takmer päťdesiat rokov existencie tohto podujatia sa na festivale predstavilo množstvo významných hudobných telies (Slovenská filharmónia, Belehradská filharmónia, Komorný orchester B. Warchala, Musica aeterna, Solamente naturali, The Cathedral Choir Sheffied atď.) a sólistov (Svjatoslav Richter, Eva Blahová, David di Fiore...).

Otvárací koncert sa uskutoční v nedeľu 26. marca v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika a predstaví sa na ňom vynikajúci francúzsky klavirista poľského pôvodu Maciej Pikulski. V jeho podaní zaznejú skladby F. Chopina, F. Liszta., F. Schuberta a S. V. Rachmaninova.

Dramaturgia festivalu reflektuje aj dve výročia. Tento rok si pripomenieme nedožité 90. narodeniny vynikajúceho slovenského básnika Miroslava Válka, ktorý sa narodil 17. 7. 1927 v Trnave. Piesne Stanislava Šurina na básne jedného z našich najväčších básnikov zaspieva v sprievode Pacora trio v sobotu 1. apríla v trnavskej Synagóge – Centre súčasného umenia Kamil Mikulčík. Koncert, ktorý sa bude konať pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša, bude poctou Trnavčanov svojmu rodákovi. 

Od narodenia najvýznamnejšieho majstra piesňových cyklov Franza Schuberta tento rok uplynie 220 rokov. Jeho Zimná cesta – jeden z najslávnejších piesňových cyklov vôbec – zaznie v nedeľu 23. apríla v naštudovaní skvelého slovenského speváka Tomáša Šelca a s klavírnym sprievodom Dany Hajóssy. Opäť v nedeľu, 9. apríla, zahrá v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika melódie z Mozartovej Čarovnej flauty Trio Lotz.

Májové koncerty festivalu zaznejú v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša. Na najstaršom organe v Trnave, ktorý postavil v roku 1788 V. Arnold, zahrá v sobotu 13. mája vynikajúci taliansky organista Christian Tarabbia program zložený z barokových skladieb talianskej proveniencie. Záverečný koncert z diel M. Schneidera Trnavského ukončí v nedeľu 21. mája 49. ročník THJ a zároveň otvorí obnovenú Spevácku súťaž M. Schneidera Trnavského. Trnavský komorný orchester, sólistov a Miešaný spevácky zbor Tirnavia bude dirigovať slovenský dirigent Marian Lejava.

Festival finančne podporil Fond pre podporu umenia a Trnavský samosprávny kraj.

24. 3. 2017

 
 
 

Čo sa deje v regióne
september 2020
1PO 1UT 1ST 1ŠT 1PI 1SO 1NE
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Ubytovanie na mieru