Sambucus, Ján

Latinský humanistický básnik, prekladateľ, zberateľ kníh a rukopisov, významný európsky polyhistor. Narodil sa v Trnave, v rodine richtára, no už ako 11-ročný odišiel z rodného mesta študovať do Viedne. Neskôr študoval v Lipsku, Štrasburgu a Paríži. V rokoch 1553 - 1564 cestoval po Európe ako súkromný vychovávateľ. Počas svojich ciest zbieral knihy a rukopisy, čím vybudoval jedinečnú knižnicu. Približne v rovnakom období sa stal tiež osobným lekárom a historikom cisára Ferdinanda I. Zostavil viacero vzdelávacích príručiek pre študentov, prekladal Homéra, Horácia a iných gréckych a rímskych klasikov. Jeho vlastná zbierka básni, Emblemata, obsahuje dobový barokový žáner emblém, ktorý spája nadpis, obrázok a text do jedného celku. Ďalej písal dobovo aktuálne básne o dobytí a obliehaní hradov a maďarských miest, o vojnách s Osmanskou ríšou. Jeho vlastná bibliografia obsahuje 34 vlastných a 37 preložených a edične pripravených diel. Zomrel vo Viedni.

 

Údaje o osobnosti

Dátum narodenia
24. 6. 1531

Dátum úmrtia
13. 6. 1584

Miesto narodenia
Trnava

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
august 2019
3PO 3UT 3ST 3ŠT 3PI 3SO 3NE
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Ubytovanie na mieru