Trnavské rybníky (Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou)

Zaujímavou lokalitou na rozhraní katastrálnych území Trnavy a Hrnčiaroviec nad Parnou je chránený areál Trnavské rybníky. Predstavuje významný typ vodného a močiarneho biotopu na Trnavskej pahorkatine, ktorý výrazne ovplyvnil zloženie živočíšnych druhov, predovšetkým vtáctva tohto regiónu. Hoci prvá zmienka o tejto lokalite pochádza zo 16. storočia, celú rybničnú sústavu dobudovali až v rokoch 1955 a 1956. Okolie rybníkov lemujú zvyšky lužného lesa. Prírodné bohatstvo Trnavských rybníkov je veľmi rozmanité. Rôznorodosť rastlinstva a charakter územia majú vplyv aj na veľkú druhovú pestrosť tamojšej fauny. Najväčšiu pozornosť si zaslúžia vtáky, najmä z hľadiska výskytu a hniezdenia. V areáli rybníkov sa vyskytuje až 150 chránených druhov vtákov, čo predstavuje takmer 80 % z celkového počtu tu zistených druhov. Chránený areál Trnavské rybníky zaberá plochu viac ako 38 ha. Systém rybníkov slúži aj ako študijná plocha považ­skej migračnej línie vodného vtáctva. Hniezdia tu vzácne druhy ako chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, sokol sťahovavý, strakoš červenohlavý, chriašť bodkovaný a iné. Územie vyhlásili za chránený areál v roku 1974. V blízkosti chráneného areálu sa nachádza prímestská rekreačná oblasť Kamenný mlyn.

Trnavské rybníky (Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou)
 

Kontakt

Trnavské rybníky (Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou)

Trnava

GPS súradnice:
N 48.363563 / E 17.551621

 
 
 

Čo sa deje v regióne
jún 2024
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ubytovanie na mieru