Spolok sv. Vojtecha

Dlhoročné úsilie slovenskej inteligencie na čele s A. Radlinským vyústilo v Trnave v roku 1870, v období maďarizácie, do založenia Spolku sv. Vojtecha, organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranej na kultúrne a mravné povznesenie slovenského národa. Spolková činnosť mala v Trnave dlhoročnú tradíciu. V období stredoveku to boli rôzne cirkevné bratstvá, až neskôr sa etablovali najrozmanitejšie spolky s kultúrnym, dobročinným, osvetovým, hospodárskym, športovým zameraním. No v období 19. storočia, keď v dôsledku vtedajšej politiky a národnostnej štruktúry mesta bolo v spoločenskom popredí maďarské a nemecké meštianstvo, možnosti rozvoja kultúrneho života Trnavčanov slovenskej národnosti boli značne obmedzené. Spolok postupne získal tri susediace meštianske domy, z ktorých prostredný bol v 30. rokoch 20. storočia nahradený stavbou architekta F. Floriansa. Nachádza sa tu spolková tlačiareň. V roku 1937 vydala celoslovenský Jednotný katolícky spevník, pre ktorý takmer polovicu z 541 duchovných piesní skomponoval M. Schneider Trnavský. V nárožnej, pôvodne stredovekej budove s arkádovým nádvorím a štukovými stropmi z 18. storočia, nachádzajúcej sa oproti Františkánskemu kostolu, bolo v roku 1935 zriadené Múzeum F. R. Osvalda, ktorého prvotným zámerom bolo vzkriesenie pamiatky Trnavskej univerzity. Múzeum existovalo do roku 1950. Hoci jeho zbierky neskôr prebralo Západoslovenské múzeum v Trnave, na menšom nádvorí druhej historickej budovy Spolku sú dodnes sústredené niektoré zo zozbieraných kamenárskych diel. Jedným z nich je ranobarokový portál z roku 1695 prenesený sem z iného miesta, a podľa mestského erbu vo vrchole sa zdá, že patril niektorej zrušenej mestskej stavbe. Mohlo by snáď ísť o fortňu mestského opevnenia, ktorá bola zrušená v roku 1937 výstavbou súčasnej Bernolákovej brány.

Spolok sv. Vojtecha
 

Kontakt

Spolok sv. Vojtecha
Radlinského 5
917 01 Trnava

GPS súradnice:
N 48.376946 / E 17.584556

Telefón: +421 33 5907750
E-mail: ssv@ssv.sk
Webstránka: http://ssv.sk/
 
 
 

Čo sa deje v regióne
marec 2023
2PO 2UT 2ST 2ŠT 2PI 2SO 2NE
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Ubytovanie na mieru