Seminár sv. Štefana - Stefaneum

Vďaka mnohoročnému bádaniu sú už v Trnave rozlúštené stavebné dejiny pomerne veľkého počtu budov, no len v máloktorom prípade vieme k holým stavbám priradiť aj konkrétne mená a históriu ich vlastníckych vzťahov. Jedným z nich je dom, na mieste ktorého v roku 1724 vyrástla stavba univerzitného Seminára sv. Štefana. Zoznam zvučných mien siahajúci až do polovice 16. storočia napovedá, že nešlo o bezvýznamnú nehnuteľnosť. Najstarším identifikovaným vlastníkom pôvodne stredovekého domu je rodina Krištofa Zavary de Majthény z panstva Zavar, od ktorej ho o sto rokov neskôr odkúpil Imrich Lóši, neskorší arcibiskup, po ňom zas palatín Mikuláš Esterházi. Jeho vnuk František predal v roku 1710 nehnuteľnosť ostrihomskej kapitule, ktorá tu pre potreby Seminára sv. Štefana, dovtedy sídliaceho v dome na Kapitulskej ulici, nechala vybudovať štvorkrídlovú palácovú budovu s uzavretým nádvorím. Uličné fasády charakteristické výraznou čierno-bielo-terakotovou farebnosťou a neopakovateľnou rozmanitosťou štukových groteskných prvkov, kde sa žiadny z motívov nevyskytuje dvakrát, sú úplne ojedinelé nielen v Trnave, ale svojím atypickým výtvarným riešením presahujú rámec Slovenska. Žiaľ, autorstvo tohto mimoriadneho návrhu nie je zatiaľ doložené, no na základe podobností s viedenským mestským palácom Kinských sa aj stavba Stefanea pripisuje okruhu významného rakúskeho architekta J. L. Hildebrandta. Výzdobu fasád dopĺňa hlavný portál s cenným reliéfom zo 17. storočia, zobrazujúcim kľačiacich cirkevných i svetských hodnostárov. Predstavujú zrejme neúplnú časť pôvodne rozsiahlejšej kompozície a predpokladá sa, že sem bol prenesený práve zo staršieho Svätoštefanského seminára. Výtvarnou dominantou interiéru je kaplnka vo východnom krídle vyzdobená pôvodnými freskami, barokové maľby boli objavené i na klenbe veľkej sály v uličnom krídle.

Seminár sv. Štefana - Stefaneum
 

Kontakt

Seminár sv. Štefana - Stefaneum
Halenárska 1
917 01 Trnava

GPS súradnice:
N 48.378561 / E 17.589146

Telefón: +421 33 5912111
Webstránka: www.abu.sk
 
 
 

Čo sa deje v regióne
apríl 2024
0PO 0UT 0ST 0ŠT 0PI 0SO 0NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Ubytovanie na mieru