Schneiderova Trnava

Schneiderova Trnava je celoslovenskou interpretačnou súťažou žiakov základných umeleckých škôl, ktorá sa po prvýkrát uskutočnila v roku 2001 na podnet pedagógov klavírneho a sláčikového oddelenia Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera-Trnavského. Koná sa každoročne v jarných mesiacoch počas dvoch súťažných dní a prebieha vo viacerých vekových kategóriách. Odborné poroty zložené z pedagógov konzervatórií a vysokých umeleckých škôl hodnotia interpretačnú úroveň skladieb v klavírnej hre (sólová hra v nepárnych rokoch sa strieda so štvorručnou hrou v párnych rokoch), v sólovej hre na husliach a v komornej hre sláčikových nástrojov (sláčikové duá, triá, kvartetá a zoskupenia sláčikových nástrojov s klavírom) a zaraďujú súťažiacich do zlatých, strieborných a bronzových pásiem. Umeleckým garantom súťaže je pedagóg a hudobný skladateľ Stanislav Hochel, zástupca riaditeľa na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.

Schneiderova Trnava
 

Kontakt

Schneiderova Trnava

917 01 Trnava

GPS súradnice:
N 48.3804163 / E 17.587819399999944

Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Hudecová; PaedDr. Alžbeta Ševečková
Telefón: +421 33 3236684; +421 33 3236678
Webstránka: http://www.schneiderovatrnava.eu/

 
 
 

Čo sa deje v regióne
február 2020
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Ubytovanie na mieru