Po trnavských kostoloch

Trasa je prechádzkou po najvýznamnejších kostoloch v Trnave. Východiskom na výlet v centre Trnavy je Trojičné námestie. Vyberieme sa z neho východným smerom a hneď po pár metroch sa ocitneme pri jednej z najvýznamnejších barokových stavieb mesta – Kostole sv. Anny (uršulínsky kostol). Najcennejšou pamiatkou interiéru je klasicistický hlavný oltár s maľbou sv. Anny s Pannou Máriou. Na konci Hviezdoslavovej ulice odbočíme doľava a po Hollého ulici prídeme k jednej najhodnotnejších sakrálnych pamiatok mesta – ranobarokovej Katedrále sv. Jána Krstiteľa (univerzitný kostol). Skvostom jeho interiéru je kolosálny drevený hlavný oltár z roku 1640. Kostol bol súčasťou univerzitných budov – patrilo k nim kolégium, gymnázium, semináre a konvikty. Východným smerom sa po Invalidskej ulici dostaneme na Jeruzalemskú ulicu a odbočíme na ňu doprava k Námestiu sv. Mikuláša. Na námestí stojí významná gotická pamiatka – Bazilika sv. Mikuláša, ktorá bola v rokoch 1543 až 1820 katedrálnym chrámom ostrihomského arcibiskupa. V pristavanej kaplnke sa nachádza „zázračný“ obraz žehnajúcej Panny Márie. Južným smerom vedie od kostola popri východných hradbách mesta Kapitulská ulica. Končí sa pri bývalom Kostole Nanebovzatia Panny Márie (klariský kostol) s kláštorom, ktorého priestory dnes využíva Západoslovenské múzeum. Ulicou Dolné bašty sa smerom na západ dostaneme k vzácnej architektonickej pamiatke s prvkami gotiky – Kostolu sv. Heleny (špitálsky kostol). Jedným z najzaujímavejších prvkov kostola postaveného v polovici 14. storočia je trojdielna gotická edikula s plastikami nad vstupom do kostola. Po Hlavnej ulici sa vyberieme severným smerom k mestskej veži. Asi v polovici cesty odbočuje z pešej zóny krátka Trhová ulica ústiaca na Paulínsku ulicu pri Kos­tole sv. Jozefa (paulínsky kostol). Ako pôvodne protestantský kostol sieňového typu ho v štýle renesancie postavili kalvíni a je pamiatkou na obdobie reformácie. Prechádzku po trnavských kostoloch ukončíme na Trojičnom námestí, odkiaľ je iba na skok do ďalších dvoch kostolov. Krátka Divadelná ulica vedie ku Kostolu sv. Jakuba (františkánsky kostol), ktorý je spojený s budovami františkánskeho kláštora. V bezprostrednej blízkosti námestia sa na Štefánikovej ulici nachádza Kostol Najsvätejšej Trojice (jezuitský kostol) s hlavným oltárom Najsvätejšej Trojice a priestrannou Kaplnkou sv. Jozefa.
Foto: Matúš Koprda, Bazilika sv. Mikuláša

Po trnavských kostoloch
 
 
 

Čo sa deje v regióne
apríl 2021
3PO 3UT 3ST 3ŠT 3PI 3SO 3NE
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Ubytovanie na mieru