Pázmaň, Peter

Ostrihomský arcibiskup, kardinál a zakladateľ Trnavskej univerzity. Narodil sa v rodine kalvínskeho šľachtica a katolíckej matky. Študoval na jezuitskom gymnáziu v Kluži, no už ako mladík prestúpil na katolícku vieru. V roku 1587 vstúpil k jezuitom. Svoje vzdelanie získal v Ríme a v Štajerskom Hradci. Začiatkom 17. storočia sa dostal na jezuitskú misiu na územie Slovenska v Šali. Je známy tiež tým, že obrátil na katolícku vieru grófa Mikuláša Esterházyho. Ako poverenec arcibiskupa Františka Forgáča vykonával úspešne svoju rekatolizačnú činnosť, vďaka čomu bol neskôr menovaný za ostrihomského arcibiskupa so sídlom v Trnave. Peter Pázmaň korunoval v Bratislave Ferdinanda II. za uhorského kráľa. V roku 1623 založil vo Viedni Pázmáneum internát a školu pre chudobných študentov teológie. V roku 1635 zriadil v Trnave univerzitu, ktorá sa stala centrom vzdelanosti vtedajšieho Uhorska. V tom istom roku nechal do Trnavy previezť relikvie košických mučeníkov a uložil ich v kostole jezuitov. Podieľal sa na výstavbe univerzitného kostola v Trnave, dnes Katedrály sv. Jána Krstiteľa. Zomrel v roku 1637 v Bratislave, kde je aj pochovaný.

 

Údaje o osobnosti

Dátum narodenia
4. 10. 1570

Dátum úmrtia
19. 3. 1637

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
október 2019
1PO 1UT 1ST 1ŠT 1PI 1SO 1NE
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Ubytovanie na mieru