Oláhov seminár

Jedna z mála zachovaných renesančných stavieb v Trnave je budova Oláhovho seminára. S príchodom Ostrihomskej kapituly sa do Trnavy presťahovala aj kapitulná škola. V tom čase tu však úspešne fungovala aj farská, respektíve mestská škola. Systém vzdelávania totiž od stredoveku organizovala cirkev v rámci fár. Boli to školy nižšieho stupňa, poskytujúce základné vzdelanie zahŕňajúce čítanie, písanie, základy matematiky, latinčinu, cirkevný spev a náboženstvo. Inak to nebolo ani v Trnave, kde sa škola nachádzala v dome pri farskom kostole. Keďže tunajší magistrát ako patrón fary školu financoval, prebral postupne zodpovednosť a kompetencie, a škola fungovala ako mestská. Arcibiskup Mikuláš Oláh však v dôsledku rivality kapitulnej a mestskej školy v roku 1554 obe inštitúcie zlúčil. Mesto sa zaviazalo zabezpečovať hmotné výdavky na platy a údržbu budovy, kapitula zas vyučovanie. Arcibiskup však postupne škole zabezpečil finančnú nezávislosť od mesta a vypracoval nový organizačný poriadok. Všetci žiaci boli povinní bývať v škole. Výučba bola obohatená napríklad o latinskú a grécku literatúru, dialektiku, rétoriku. Chudobní študenti sa ešte okrem vyučovacích hodín museli hodinu ráno a hodinu popoludní venovať žobraniu o milodary pre školu. V škole bolo vytvorených 24 miest pre trojročné štúdium uchádzačov o kňazstvo. V meste paralelne fungovala tiež maďarská škola, evanjelická škola a škola kalvínov. V roku 1561 pozval M. Oláh do mesta jezuitov, ktorí tu založili svoje prvé Uhorské kolégium, gymnázium. Ich činnosť sa však v tom období nestretla s pozitívnou odozvou a za nepriaznivých okolností po šiestich rokoch pôsobenia z Trnavy odišli. Následne arcibiskup založil seminár – školský ústav s internátom. Na jeho existenciu nadviazali jezuiti pri svojom opakovanom príchode do mesta, keď v roku 1616 otvorili kolégium so šesťročným gymnáziom. Tentokrát úspešne. Jeho činnosť je považovaná za súčasť stratégie prípravy založenia Trnavskej univerzity.

Oláhov seminár
 

Kontakt

Oláhov seminár
Námestie sv. Mikuláša č. 10
917 01 Trnava

GPS súradnice:
N 48.37922 / E 17.591297

Telefón: +421 33 5514421
E-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk
 
 
 

Čo sa deje v regióne
marec 2024
4PO 4UT 4ST 4ŠT 4PI 4SO 4NE
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ubytovanie na mieru