Okruh okolo potoka Blava

Začiatok trasy, ktorá vedie severovýchodnou časťou trnavského okresu, je pred železničnou stanicou v Trnave. Od nej sa po Hospodárskej ulici dostaneme na koniec západného hradobného múru. Pokračujeme vpravo po Rybníkovej ulici popri severných mestských hradbách a na svetelnej križovatke na konci ulice odbočíme doľava. Po Špačinskej ceste vedúcej mestskou časťou Kopánka sa dostaneme až k severnému okraju mesta. Za kruhovou križovatkou pokračujeme rovno do obce Špačince, ktorej jedinou sakrálnou pamiatkou je pôvodne gotický Kostol Narodenia Panny Márie. V Špačinciach sa našla aj strieborná rímska minca, ktorá dokumentuje prítomnosť Rimanov na tomto území. Cesta 1. triedy pokračuje na sever a za dedinou odbočuje vľavo smerom do Dolného Dubového. V obci pôsobil kňaz, národný buditeľ a spisovateľ Jozef Ignác Bajza, ktorého pripomína pamätná tabuľa. Je umiestnená pri vstupe do gotického rímskokatolíckeho Kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je najpozoruhodnej­šou architektonickou pamiatkou obce. Počas pôsobenia J. I. Bajzu v obci pred kostolom postavili aj súsošie kalvárie. Najsevernejšou obcou na trase sú Kátlovce ležiace v doline potoka Blava. Ich najvzácnejšou pamiatkou je rímskokatolícky Kostol Sv. Ducha postavený uprostred cintorína. Hneď na začiatku Kátloviec odbočuje prudko doprava cesta 3. triedy. Vedie juhovýchodným smerom do obce Radošovce, ktoré do roku 1991 patrili Jaslovským Bohuniciam. Dominantou Radošoviec je rímskokatolícky Kostol sv. Anny postavený na cintoríne. V susedstve Radošoviec sa nachádza ich bývalá miestna časť Paderovce, ktorá je teraz súčasťou Jaslovských Bohuníc. Jedinou pamiatkou v Paderovciach je rímskokatolícky Kostol sv. Martina. Jaslovské Bohunice vznikli v roku 1958 spojením Bohuníc a Jasloviec. K najkrajším miestam obce patrí rozľahlý anglický park pri neskorobarokovom kaštieli. Pamiatky Jaslovských Bohuníc dopĺňa rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela. Poslednou obcou na trase ležiacou pri potoku Blava sú Malženice. Ich najvzácnejšou pamiatkou je pôvodne románsky rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie z 13. storočia. V Malženiciach sa odbočením doprava napojíme na cestu 2. triedy, ktorou sa vrátime k severnému okraju Trnavy. Po trase známej z úvodu sa dostaneme k trnavskej železničnej stanici.
Foto: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Malženiciach

Okruh okolo potoka Blava
 
 
 

Čo sa deje v regióne
január 2023
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Ubytovanie na mieru