Okruh okolo Dechtíc a Dobrej Vody

Územie okolo obcí Dechtice a Dobrá Voda je známe koncentráciou viacerých kultúrno-historických pamiatok. Zaujímavú históriu spojenú s habánmi, hrnčiarstvom a džbankárstvom majú najmä Dechtice, ktoré sa vyvíjali ako zemepanské mestečko. Najvýznamnejšou pamätihodnosťou obce je románsky rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých (tzv. horný kostol) z roku 1172 na cintoríne. Zdobia ho unikátne fragmenty románskych a ranogotických nástenných malieb z 12. a 14. storočia. Zaujímavý je aj pôvodne gotický rímskokatolícky Kostol sv. Kataríny (tzv. dolný kostol) zo 14. storočia. Z Dechtíc vedie trasa hore dolinou potoka Blava do Dobrej Vody, ktorá je položená vo vnútrohorskej Dobrovodskej kotline. Pôsobenie najvýznamnejšieho bernolákovského básnika Jána Hollého v obci pripomína pomník, pamätná izba a pamätná tabuľa. V strede dediny stojí klasicistický Kostol Narodenia Panny Márie. Symbolom obce je však hrad Dobrá Voda, ktorý postavili ako strážnu pevnosť pri prechode cez Malé Karpaty pravdepodobne v 13. storočí. K zvyškom múrov hradného paláca, veží, kaplnky a opevnenia vedie z obce červeno značkovaná Štefánikova magistrála. Z Dobrej Vody sa vrátime naspäť do Dechtíc a odbočením vpravo sa po ceste 2. triedy dostaneme do Naháča. K nej sa viaže pôsobenie Juraja Fándlyho, výz­namného predstaviteľa slovenskej literatúry, ktorého tu pripomína miestne múzeum. Okrem naháčskeho rímskokatolíckeho Kostola sv. Michala archanjela je najväčšou historickou zaujímavosťou okolia obce romantická zrúcanina Kostola a kláštora sv. Kataríny. K tzv. Katarínke vedie z obce severným smerom modro značkovaná turistická trasa. Juhozápadne od Naháča leží obec Horné Dubové, ktorej dominantou je barokový rímskokatolícky Kostol sv. Martina. Trasa pokračuje juhozápadným smerom k ceste 2. triedy, na ktorú odbočíme vľavo smerom na sever. Onedlho sa ocitneme v Kátlovciach, kde je najvzácnejšou pamiatkou rímskokatolícky Kostol Sv. Ducha postavený uprostred cintorína. Z Kátloviec trasa pokračuje ďalej na sever a končí sa v centre Dechtíc pri dolnom kostole.
Foto: Tibor Rendek, Kostol sv. Kataríny

Okruh okolo Dechtíc a Dobrej Vody
 
 
 

Čo sa deje v regióne
január 2023
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Ubytovanie na mieru