Okolím Trnavy a jej predmestiami

Trasu po najbližšom okolí Trnavy začneme pri železničnej stanici v Trnave. Po Hospodárskej ulici sa dostaneme na križovatku s ulicou Terézie Vansovej a odbočíme na ňu doľava smerom na západ. Ulica vychádzajúca z Trnavy už ako Kamenná cesta vedie cez prímestskú rekreačnú oblasť Kamenný mlyn. Najmä v letnom období a počas víkendov je rekreačná lokalita preplnená Trnavčanmi, ktorí sem prichádzajú tráviť chvíle oddychu. Do prírodného prostredia plného zelene možno vstúpiť popri lesoparku s rozlohou 15 ha. Centrom rekreačného areálu je hotel a prírodné kúpalisko. Chodníky okolo Trnavských rybníkov so vzácnou flórou a faunou sú miestom vhodným na romantické prechádzky i na cykloturistické výlety. Za rekreačnou oblasťou leží Biely Kostol, ktorý bol do roku 1993 mestskou časťou Trnavy. Najväčšou zaujímavosťou obce je kaštieľ, ktorého pôvodnú budovu si trnavskí jezuiti ohradili múrom a prestavali na letné sídlo. V obci stojí za pozornosť aj rímskokatolícky Kostol Krista Kráľa. Na konci dediny odbočíme doprava na cestu 2. triedy a po Modranskej a Ružindolskej ulici sa vrátime naspäť do Trnavy. Prejdeme cez kruhový objazd priamo a po Cukrovej ulici sa dostaneme do mestskej štvrti Kopánka. Jej názov je odvodený od pomenovania areálu starej mestskej tehelne. Centrom starej Kopánky je Námestie Slovenského učeného tovarišstva obklopené parkom. Neďaleko námestia stojí najvýznamnejšia sakrálna pamiatka Kopánky – rímskokatolícky Kostol Panny Márie pomocnice kresťanov, ktorý je v správe saleziánov. Z námestia sa južným smerom po Špačinskej ceste dostaneme k východným hradbám mesta a popri nich Hlbokou ulicou obídeme zľava centrum mesta. Frekventovanou Sladovníckou ulicou, ktorá sa za železničným mostom mení na Nitriansku cestu, vyjdeme von z mesta. Na juhovýchodnom okraji Trnavy leží mestská časť Modranka. Najvýraznejšou pamiatkou Modranky je rímskokatolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý postavili podľa vzoru trnavskej katedrály. Od kostola vedie cesta juhozápadným smerom cez potok Trnávka a pokračuje až do Zelenča. Jeho dominantou je architektonicky zaujímavý Kostol Narodenia Panny Márie. Zeleneč sa preslávil vďaka ochotníckemu Divadlu Z, ktorého členom bol aj zelenečský rodák a známy divadelný režisér Jozef Bednárik. Ďalšou zastávkou na trase je jedna z bývalých mestských častí Trnavy – obec Hrnčiarovce nad Parnou, ku ktorej vedie od juhovýchodu zo Zelenča úzka asfaltová cesta. Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou obce je pôvodne gotický rímskokatolícky Kostol sv. Martina zo 14. storočia. Z obce sa vydáme severovýchodným smerom po Bratislavskej ceste do cieľa trasy v Trnave.
Foto: Tibor Rendek, Trnavské rybníky

Okolím Trnavy a jej predmestiami
 
 
 

Čo sa deje v regióne
január 2023
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Ubytovanie na mieru