Náučný chodník Majdan

Nenáročná trasa prevažne s lesníckym a prírodovedným zameraním má dĺžku 5,5 km. Trasu náučného chodníka možno absolvovať v lete i v zime (možnosť využiť bežky). Väčšia časť trasy vedie po neverejnej asfaltovej komunikácii a posledný úsek trasy po štrkovej ceste. Na začiatku trasy v lokalite Olšovský Mlyn za osadou Majdan sú umiestnené dva úvodné informačné panely. Okrem toho má chodník 4 zastávky. Osobitné tabule sú na križovatke Jágerská venované faune a flóre. Takmer celá trasa náučného chodníka vedie popri potoku Parná a jej časť je zhodná so zelenou turistickou značkou. Na trase sa môžeme oboznámiť s informáciami o ochranných a hospodárskych lesoch priľahlého územia, s krasovým prameňom v lokalite Husí stok, strediskom chovu rýb a vodnou nádržou Parina. Na potoku Parná sa tu nachádza 18 rybníkov, ktoré v roku 1867 vybudoval gróf Móric Pálffy na chov lososovitých rýb. V súčasnosti sa tu chovajú viaceré druhy pstruhov. Vodná nádrž Parina je domovom niekoľkých druhov vodného vtáctva a od roku 1993 slúži aj ako vodný zdroj pre nižšie položené rybníky (nádrž má aj ochrannú funkciu na zachytávanie vody). Poslednou zo zastávok je lokalita Močiar, ktorá je príkladom vzniku a vývoja bukových porastov. Neďaleko sú pozostatky úzkorozchodnej lesnej železničky z roku 1900, ktorá sa používala na dopravu dreva.

 

Kontakt

Náučný chodník Majdan

Horné Orešany

 
 
 

Čo sa deje v regióne
január 2023
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Ubytovanie na mieru