Meštianske domy


Meštianske domy vo videu.

Osobitnú a zároveň najpočetnejšiu skupinu historických pamiatok Trnavy predstavujú meštianske domy. Vnímané sú zväčša len ako pozadie významných stavieb, no práve ony sú základnou stavebnou kostrou každého mesta. Získaním privilégií v roku 1238 Trnava nadobudla formálne štatút mesta, no ako sídlo vznikla oveľa skôr. Jeho zástavbu vtedy tvorili drevené domy, z tehál boli postavené len najvýznamnejšie sakrálne stavby. Nemeckí kolonisti však priniesli nielen nové stavebné postupy, ale aj ekonomický kapitál, a začali vznikať prvé murované meštianske domy. Najprv, samozrejme, len v skromnom počte, v rámci celého mesta ich dnes poznáme vyše 35. Všetky, dnes prevrstvené mladšími prestavbami, sa nachádzajú na hlavných uličných ťahoch. Obzvlášť prestížnou, ako napovedá aj názov, sa stala Hlavná ulica. Domy tu preto patrili zväčša obyvateľom uvedeným do meštianskeho stavu. Mešťanom sa mohol stať každý muž, ktorý v Trnave vlastnil dom, aspoň 10 rokov tu býval, mal slušnú živnosť a nechýbali mu dobré mravy. Občan s takto nadobudnutým statusom bol zapísaný do mestskej matriky, samozrejme, za istý poplatok. Ženy však túto možnosť nemali, meštiankami sa mohli stať jedine po otcovi alebo manželovi. Ostatní obyvatelia, ktorí síce mohli vlastniť domy, no nemali výsady mešťanov, boli v spoločenskom rebríčku na nižšom stupni. Najnižšou vrstvou bola mestská chudoba. Táto pestrá sociálna skladba vytvorila v meste rozmanitú stavebnú zmes, a tak vedľa seba stoja jednoduchšie i honosné meštianske domy nadobúdajúce podobu malých mestských palácov spolu so skromnejšími remeselníckymi domami, či malé domčeky mestskej chudoby v okrajových častiach. Rôznorodosť sa však nepodpísala len na tvári ulíc. Aj v jednotlivých domoch nachádzame vďaka postupnému zväčšovaniu a prestavbám prehliadku štýlov, od škárovaných stien ranej gotiky cez neskorogotické portály, renesančné arkádové chodby a arkiere, barokové klenby a fresky či klasicistické brány, až po historizujúce štuky na fasádach, ktoré dokladajú permanentnú ekonomickú silu a prosperitu Trnavčanov v každom z historických období.

Meštianske domy
 

Kontakt

Meštianske domy

917 01 Trnava

 
 
 

Čo sa deje v regióne
marec 2024
4PO 4UT 4ST 4ŠT 4PI 4SO 4NE
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ubytovanie na mieru