Malokarpatskou vínnou cestou

Malokarpatská vínna cesta je súčasťou šir­šieho malokarpatského regiónu. Vedie cez bývalé kráľovské mestá Bratislava, Svätý Jur, Pezinok a Modra, prechádza cez priľahlé podmalokarpatské obce a končí sa v Trnave. Patria k nej aj viaceré obce trnavského regiónu, v ktorých je tradícia vinohradníctva a vinárstva stále živá. Putovanie po Malokarpatskej vínnej ceste začneme v Trnave. Od železničnej stanice sa po Hospodárskej ulici a Trstínskej ceste dostaneme na kruhovú križovatku s Ružindolskou ulicou, na ktorú odbočíme doľava. Po niekoľkých metroch odbočíme vpravo na Suchovskú cestu, ktorá opúšťa mesto severozápadným smerom už ako Orešianska ulica. Onedlho nás v doline potoka Parná privíta obec Zvončín, ktorá bola do roku 1995 súčasťou Suchej nad Parnou. Najvýznamnejšou pamätihodnosťou v obci je rímskokatolícky Kostol sv. Anny. Historicky významnejšia je susedná vinohradnícka obec Suchá nad Parnou. Z pamiatok je najzaujímavejší pôvodne barokový rímskokatolícky Kostol sv. Martina. Suchá nad Parnou má okrem vinohradníctva výborné podmienky aj na rekreáciu pri vode. Pri vodnej nádrži vybudovali chatovú osadu s možnosťou vodných športov a rybolovu. Ďalej na severozápad ležia obce Košolná a Dlhá, ktoré boli v 16. storočí osídlené najskôr chorvátskymi priťahovalcamii a neskôr habánmi. Obe obce zaujmú sakrálnymi pamiatkami. Najvýznamnejšími sakrálnymi pamiatkami Košolnej sú rímskokatolícky Kostol Povýšenia sv. Kríža a kaplnka postavená pred rokom 1542. Dlhá sa pýši gotickým rímskokatolíckym Kostolom sv. Margity zo 14. storočia. Trasa z Dlhej pokračuje cez lokalitu Matildin dvor, za ktorou odbočuje doprava na cestu 2. triedy. Pod úpätím Malých Karpát ležia vinohradnícke obce Dolné Orešany a Horné Orešany, ktoré sú známe predovšetkým produkciou výborného orešianskeho červeného vína. Vzácnou stavebnou pamiatkou Dolných Orešian je pôvodne gotický rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. V interiéri kostola majú historickú hodnotu neskorogotické nástenné maľby zo začiatku 16. storočia. K sakrálnym pamiatkam Horných Orešian patrí neskorobarokový Kostol Mena Panny Márie. Malokarpatská vínna cesta sa z Horných Orešian popri Suchej nad Parnou a Zvončínu vracia naspäť do Trnavy.
Foto: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Dolných Orešanoch

Malokarpatskou vínnou cestou
 
 
 

Čo sa deje v regióne
marec 2024
4PO 4UT 4ST 4ŠT 4PI 4SO 4NE
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ubytovanie na mieru