Haulík, Juraj

Prvý chorvátsky kardinál a arcibiskup. Narodil sa v Trnave, neskôr študoval v Ostrihome, Trnave a vo Viedni. Po štúdiách teológie bol v roku 1811 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil najprv v Komárne a od roku 1835 ako ostrihomský kanonik. Stal sa radcom Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne a tiež radcom Uhorskej kráľovskej dvorskej kancelárie vo Viedni. V roku 1853 ho menovali za záhrebského arcibiskupa a keďže sa prezentoval ako národne uvedomelý Slovák, aktívne podporoval svojich rodákov v celom Uhorsku. Jeho zásluhou bola pri otvorení divadla v Záhrebe uvedená Palárikova hra Drotár. V roku 1865 bol menovaný za kardinála. Organizoval náboženský život a jeho zásluhou vznikali tiež rehoľné spoločnosti a spolky. Zakladal katedry chorvátskeho jazyka na školách a podporoval národné divadlo. Haulíkove vlastné prejavy, kázne a obranné reči Slovanov vyšli tiež v tlačenej forme. Zomrel v Záhrebe. V rodnom dome na Námestí sv. Mikuláša má trnavský rodák svoju pamätnú tabuľu.

 

Údaje o osobnosti

Dátum narodenia
20. 4. 1788

Dátum úmrtia
11. 5. 1869

Miesto narodenia
Trnava

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
február 2024
3PO 3UT 3ST 3ŠT 3PI 3SO 3NE
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
Ubytovanie na mieru