Haulík, Juraj

Prvý chorvátsky kardinál a arcibiskup. Narodil sa v Trnave, neskôr študoval v Ostrihome, Trnave a vo Viedni. Po štúdiách teológie bol v roku 1811 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil najprv v Komárne a od roku 1835 ako ostrihomský kanonik. Stal sa radcom Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne a tiež radcom Uhorskej kráľovskej dvorskej kancelárie vo Viedni. V roku 1853 ho menovali za záhrebského arcibiskupa a keďže sa prezentoval ako národne uvedomelý Slovák, aktívne podporoval svojich rodákov v celom Uhorsku. Jeho zásluhou bola pri otvorení divadla v Záhrebe uvedená Palárikova hra Drotár. V roku 1865 bol menovaný za kardinála. Organizoval náboženský život a jeho zásluhou vznikali tiež rehoľné spoločnosti a spolky. Zakladal katedry chorvátskeho jazyka na školách a podporoval národné divadlo. Haulíkove vlastné prejavy, kázne a obranné reči Slovanov vyšli tiež v tlačenej forme. Zomrel v Záhrebe. V rodnom dome na Námestí sv. Mikuláša má trnavský rodák svoju pamätnú tabuľu.

 

Údaje o osobnosti

Dátum narodenia
20. 4. 1788

Dátum úmrtia
11. 5. 1869

Miesto narodenia
Trnava

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
október 2021
4PO 4UT 4ST 4ŠT 4PI 4SO 4NE
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ubytovanie na mieru