Bajza, Jozef Ignác

Autor prvého slovenského románu, spisovateľ a katolícky kňaz. Narodil sa v Predmieri, teológiu vyštudoval v Pázmáneu vo Viedni. Jozef Ignác Bajza pôsobil ako kaplán v Ostrihome a v Zbehoch, avšak od roku 1783 bol farárom v obci Dolné Dubové. Tu zároveň vytvoril väčšinu svojich diel. Odmietol prijať bernolákovčinu, kvôli čomu sa dostal do polemík s Bernolákom a Jurajom Fándlym. Jeho vlastná verzia spisovnej slovenčiny sa neujala, preto ho súčasníci opisujú ako zatrpknutého človeka. Bajzove vrcholné dielo René mláďenca príhodi a skúsenosťi mohol publikovať až po cirkevnej cenzúre, ktorá jeho druhú časť zakázala. Reného v románe vykreslil ako prototyp moderne zmýšľajúceho človeka. Celý román však vyšiel až v 50. rokoch 20. storočia. Písal aj krátke poučné epigramy, ktoré vydal pod názvom Slovenské dvojnásobné epigrammata, jednako-konco-hlasné a zvuko-mírné. Arcibiskup Alexander Rudnay ho na sklonku života menoval za kanonika v Bratislave, kde aj zomrel.

 

Údaje o osobnosti

Dátum narodenia
5. 3. 1755

Dátum úmrtia
1. 12. 1836

Miesto narodenia
Predmier

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
október 2021
4PO 4UT 4ST 4ŠT 4PI 4SO 4NE
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ubytovanie na mieru