Iné - Večer otvorených dverí v Synagóge – Centre súčasného umenia

Dátum konania: 28.1.2016 17:00

Miesto konania: Trnava, Halenárska 2

Večer otvorených dverí v Synagóge – Centre súčasného umenia
Galéria Jána Koniarka v Trnave pri príležitosti znovuotvorenia Synagógy - Centra súčasného umenia po rekonštrukcii
- od 17.00 – prehliadka synagógy
- od 19.00 – koncert Pressburger Klezmer Band

Po osemmesačnej prevádzkovej prestávke bude synagóga sprístupnená verejnosti. Táto udalosť je vyvrcholením novodobej histórie synagógy, ktorej počiatok sledujeme od prelomu rokov 1993 – 1994. Od tohto obdobia jej priestory saturujú potreby Galérie Jána Koniarka, čomu predchádzala čiastočná rekonštrukcia. Po osemnástich rokoch prevádzky vznikla v roku 2012 iniciatíva na opätovnú rekonštrukciu. S využitím Európskych fondov a s podporou Ministerstva pôdohospodárstva sa podarilo v roku 2014 pripraviť projekt na revitalizáciu objektu. 15. mája 2015 sa začali práce na objekte podľa pôvodného návrhu Ing. Psalmana a trnavských architektov Novotného a Koblišku.
Maľby v interiéri sú iba zakonzervované, nie komplexne zreštaurované tak, ako napr. v neďalekej ortodoxnej synagóge. Čiastočne sa tým rešpektovali potreby výtvarníckej obce a fakt, že priestor bude naďalej slúžiť predovšetkým na prezentáciu výtvarného umenia. Snahou reštaurátorov pod vedením Ladislava Pavlovského nebolo uviesť budovu do pôvodného stavu, ale len zakonzervovať súčasný stav a čiastočne reflektovať jej genézu prostredníctvom viditeľných sond.
Dňom znovuotvorenia synagógy sa uzatvára ďalšia kapitola v obnove židovských pamiatok v Trnave i na Slovensku. Synagóga bude slúžiť verejnosti ako galéria už nepretržite - celoročne, a to od februára 2016. Prvá výstava sa začne 18. februára 2016.

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
december 2023
4PO 4UT 4ST 4ŠT 4PI 4SO 4NE
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ubytovanie na mieru