Súťaž - Trnavský objektív 2023

Dátum konania: 13.4.2023 - 29.5.2023

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja je garantom 53. ročníka regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív 2023.  Výstava bude nainštalovaná v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave od 13. apríla do 29. mája 2023. 
Priebeh podujatia, ktoré završuje vernisáž a výstava fotografií, zabezpečuje v spolupráci s Mestom TrnavaZápadoslovenským múzeom v Trnave. Polstoročná história podujatia, ktoré je svojim zameraním na neprofesionálnu fotografickú tvorbu v regióne jedinečné, dodáva oceneniam váhu a prestíž. Aj tento ročník Trnavského objektívu predstaví výber toho najlepšieho z aktuálnej amatérskej fotoscény z regiónu.

Pre vystavujúcich autorov je Trnavský objektív nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných fotografov, stretnutie s verejnosťou a porotou, ktorej pôsobenie spočíva i v odovzdávaní skúseností a odbornej kritike. Trnavský objektív je trojstupňová postupová súťaž  a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby, ktorá nie je tematicky vymedzená. Ocenené práce postupujú do krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO. Trnavské osvetové stredisko prostredníctvom súťaže vyhľadáva a podporuje nové talenty z radov detí, mládeže a dospelých a oceňuje ich umelecké snaženie. Autori cez fotografiu zachytávajú charakteristické prvky svojho regiónu – architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či zvyky v regióne.

Do 53. ročníka súťaže a výstavy sa zapojilo 26 autorov zastupujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec a zaslali 198 fotografií. Fotoamatéri súťažia podľa propozícií celoštátnej prehliadky AMFO v troch vekových skupinách. Každá skupina súťaží v kategórii samostatná fotografia a diptych a do kategórií experiment, cykly a seriály sa zapájajú autori, ktorých fotografie sú hodnotené bez rozlíšenia veku autorov.

Pre rok 2023 vyhlásilo Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré je vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže, tému: „Identita“, ktorá ale nie je povinnou témou. Tematicky a žánrovo boli zastúpené všetky fotografické druhy: krajinárske scenérie i detailné zábery z krajiny, reportážna fotografia, architektonické skvosty rôznych miest, priam graficky riešené detaily architektúry.

Nechýbala portrétna tvorba, inscenovaná i reportážna,  ale i makrofotografia, figurálne kompozície, meditatívne obrazy abstraktnej fotografie a pokusy o experiment. Túto fotografickú rôznorodosť a rozmanitosť mala možnosť vidieť a hodnotiť porota v zložení: predsedníčka poroty Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD., umelecká fotografka a vysokoškolská pedagogička, členovia poroty Mgr. Pavel Pecha - umelecký fotograf a  Mgr. Peter Lančarič PhD., umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg. Porota vybrala do výstavnej kolekcie 179 fotografií  a navrhla udelenie cien a čestných uznaní. Pred vernisážou sa uskutoční rozborový seminár pre autorov s členmi odbornej poroty.

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
apríl 2024
0PO 0UT 0ST 0ŠT 0PI 0SO 0NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Ubytovanie na mieru