Literatúra - TRNAVA - ZNÁMA A NEZNÁMA

Dátum konania: 15.11.2018 17:00

15. novembra o 17.00 h v  Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

TRNAVA ZNÁMA – NEZNÁMA

Uvedenie novej publikácie z vydavateľstva Dajama. Trnavou v 18. storočí očami Mateja Bela vás budú sprevádzať prekladateľka Erika Juríková a geograf Daniel Kollár s hudobným sprievodom Klimenta Ondrejku zo skupiny Prešporok

Trnava a Matej Bel

V poslednom desaťročí vyšlo niekoľko prekladov jednotlivých stolíc slávneho a monumentálneho diela Historicko-geografické vedomosti o súvekom Uhorsku od slovenského polyhistora a učenca Mateja Bela. Ako prvé mesto práve vychádza Trnava.

Zatiaľ čo predchádzajúce reprezentatívne publikácie o jednotlivých uhorských stoliciach prinášajú historické a geografické opisy jednotlivých oblastí Slovenska v 18. storočí a sú určené predovšetkým odbornej verejnosti, kniha Trnava (známa-neznáma) je svojim obsahom a spracovaním iná. Snaží sa viac priblížiť čitateľovi dobové reálie a život v meste, tak, ako ho zachytil Matej Bel a jeho spolupracovníci. Ponúka unikátne svedectvo o histórii slávneho slobodného kráľovského mesta a poskytuje jeho aktuálny obraz z tridsiatych rokov osemnásteho storočia našich stolíc.

Prešlo už viac ako dvesto osemdesiat rokov odvtedy, ako barokový vzdelanec a polyhistor Matej Bel uverejnil v rámci svojho monumentálneho latinského diela opis Trnavy. Čitateľ sa v ňom dozvie množstvo informácií o trnavskej histórii a miestopise a kniha mu taktiež predstaví zaujímavé črty života vtedajších Trnavčanov. Na základe jedinečných opisov si vytvorí napríklad predstavu aj o tom, ako v minulosti vyzerali ulice a námestia, ako žili študenti alebo čím sa živili miestni obyvatelia. Dozvieme sa v nej aj veľa zaujímavostí  z topografie mesta, činnosti mestského magistrátu, súdov či právomoci jednotlivých úradníkov. Zvláštnu pozornosť venuje Matej Bel slávnemu Trnavčanovi Jánovi Sambucovi, Trnavskej univerzite a jej budovám, miestnym trhom či povahovým črtám obyvateľstva.

V Belovom opise vystupuje Trnava  ako prekvitajúce a bezpečné mesto, spájajúce v sebe výhody vidieka s prvkami mestského života. Z autorových slov jasne cítiť uznanie a žičlivosť mestu i jeho obyvateľom. Matej Bel bol nesporne obdivovateľom Trnavy, hoci mesto mu pri koncipovaní a písaní tohto diela nevychádzalo priveľmi v ústrety.

Hoci je Belov opis jedným zo základných knižných prameňov k dejinám Trnavy, dosiaľ nebol vydaný v slovenskom preklade. Preklad latinského textu spracovala klasická filologička doc. Mgr. Erika Juríková, PhD, pôsobiaca na Katedre klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Text je doplnený bohatým obrazovým materiálom, ktorý tvoria ukážky z pôvodiny a mnohé historické veduty či obrazy. Fundovaný preklad, ilustrácie a celková grafická podoba urobia radosť každému záujemcovi o historickú geografiu Slovenska a reálie 18. storočia.

 

 

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
december 2021
2PO 2UT 2ST 2ŠT 2PI 2SO 2NE
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Ubytovanie na mieru