Seminár / Workshop - Prezentácia Ateliéru intermédií Vysokej školy výtvarných umení

Dátum konania: 25.5.2023 18:00

Prezentácia Ateliéru intermédií Vysokej školy výtvarných umení sa uskutoční vo štvrtok 25.5.2023 o 18.00 h v Galérii Jána Koniarka v Trnave, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava. Prezentujúci autori: Jana Kapelová, Roman Bicek.
Pozývame na prezentáciu Ateliéru intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod vedením Jany Kapelovej a Romana Biceka, ktorých samostatné výstavy máte aktuálne možnosť vidieť v Synagóge. Prezentácia ateliéru bude pozostávať zo samostatných ukážok tvorby, ale aj aktivít študentov a študentiek, ktorým sa aktuálne venujú.  Ateliér intermédií je to otvorený priestor na zdieľanie ideí, názorov a skúseností. Zohľadňuje individualitu každého študenta a študentky a zameriava sa na ich sebarozvoj. Témy semestrálnych prác si študenti a študentky vyberajú sami, častokrát sa v nich dotýkajú spoločenských, ale i osobných tém, ako sú vzťahovosť, fascinácia, inakosť, rovnocennosť. Výstupy pozostávajú z prác s presahmi medzi médiami, od videa, zvuku, fotografie, performance, textu, priestorovej inštalácie, interaktívnych diel, zásahov do priestoru, až po klasické výtvarné expresívne formy ako maľba, kresba a objekt. Študenti a študentky sú počas štúdia vedení a vedené ku kritickému mysleniu, otvorenej komunikácii a koncentrácii na tvorivý proces vzniku diel. Ateliér je postavený na pravidelných stretnutiach vedenia ateliéru so študentstvom, ktorí spolu konzultujú, varia, zúčastňujú sa workshopov, prednášok, navštevujú výstavy, divadelné predstavenia, chodia spoločne na výlety.Zoznam prezentujúcich: upresníme v priebehu dňa. mail: jana.kapelova@gmail.com, tel: 0908/497 379  

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
júl 2024
0PO 0UT 0ST 0ŠT 0PI 0SO 0NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Ubytovanie na mieru