Seminár / Workshop - PAMIATKY TRNAVY A TRNAVSKÉHO KRAJA

Dátum konania: 7.12.2017 13:00

Miesto konania: Trnava, hlavná 1

PAMIATKY TRNAVY A TRNAVSKÉHO KRAJA

Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava pozývajú na 24. ročník odborného pamiatkového seminára

7. decembra od 13.00 h na radnici, Hlavná 1

13.00 h prezentácia účastníkov

13.15 h Bývalý záhradný pavilón na Streleckej ulici v Trnave
PhDr. Mária Smoláková, CSc., výskumníčka v oblasti architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu

13.45 h Problematika mariánskych stĺpov v Trnave a nové poznatky o zaniknutom súsoší Immaculaty na Univerzitnom námestí
Mgr. art. Peter Šimon – RESTART, združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok; Mgr. Ingrid Babiková, PhD., Krajský pamiatkový úrad Trnava

14.15 h Archeologický a architektonicko-historický výskum Dolnej brány v Trnave
Ing. Miroslav Matejka – výskumník v oblasti architektonicko-historického výskumu; doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra klasickej archeológie

14.45 h Nový poklad stredovekých mincí z okolia Trnavy
PhDr. Ján Hunka, CSc., Archeologický ústav SAV, Nitra

15.05 h Prestávka

16.05 h Unikátne zastropenie lode Kostola sv. Martina v Hrnčiarovciach nad Parnou v období ranej gotiky
Mgr. Daniela Zacharová, PhD., Pamiatkový úrad SR, Pro Monumenta Trnava

16.35 h Kostol sv. Martina v Banke – výsledky archeologického a architektonicko-historického výskumu
RNDr. Mgr. Marián Samuel, Archeologický ústav SAV, Nitra; Mgr. Michaela Haviarová, PhD., výskumníčka v oblasti architektonicko-historického výskumu

17.10 h Zaniknuté fortifikácie leopoldovskej pevnosti
Mgr. Peter Grznár, Krajský pamiatkový úrad Trnava

17.40 h Tri najstaršie fázy reformovaného kostola v Šamoríne
doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU Bratislava; Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD., Ing. arch. Barbora Vachová, PhD. – architekti

18.10 Diskusia, ukončenie seminára

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
október 2021
4PO 4UT 4ST 4ŠT 4PI 4SO 4NE
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ubytovanie na mieru