Seminár / Workshop - PAMIATKY TRNAVY A TRNAVSKÉHO KRAJA

Dátum konania: 4.12.2014 13:30

PAMIATKY TRNAVY A TRNAVSKÉHO KRAJA
21. ročník odborného pamiatkového seminára

Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava
4. decembra od 13.30 h na radnici

13.50 h MALIARSKA VÝZDOBA EMPÍROVÉHO LETOHRÁDKU V TRNAVE
PhDr. Mária Smoláková, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského 

14.20 h TRNAVA – STREDOVEKÉ TEHLOVÉ MESTO, JEDINÉ NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO SLOVENSKA
Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc., samostatná výskumníčka v oblasti architektonicko-historického výskumu

14.50 h NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ OBJAVY V POLOHE KOSTOLEC PRI DUCOVOM
Mgr. Peter Grznár – Mgr. Matúš Sládok, Krajský pamiatkový úrad v Trnave

15.20h ARISTOKRATICKÁ REZIDENCIA ZAYOVCOV V BUČANOCH
Mgr. Tomáš Janura, PhD., Historický ústav Slovenskej akadémie vied

15.50 h Prestávka

16.30h „NYÁRYOVSKÁ“ KÚRIA V BUČANOCH – o priebehu obnovy
Ing. arch. Pavel Ďurko, ateliér DV, Mgr. Marek Zelina, Krajský pamiatkový úrad v Trnave

16.50h VÝSLEDKY REŠTAURÁTORSKÉHO VÝSKUMU A OBNOVA VÝTVARNEJ VÝZDOBY „NYÁRYOVSKEJ“ KÚRIE V BUČANOCH
Mgr. art. Peter Koreň, reštaurátor

17.20 h POČIATKY OSÍDLENIA V OKOLÍ „NYÁRYOVSKEJ“ KÚRIE V BUČANOCH
Mgr. Jozef Urminský, Vlastivedné múzeum Hlohovec

17.50 h SMOLENICKÝ KAŠTIEĽ
Šľachtické sídlo ako kulisa rodinného života
PhDr. Daniel Hupko, Slovenské národné múzeum – Múzeum Červený Kameň v Častej

18.20 h Diskusia, ukončenie seminára

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
január 2022
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Ubytovanie na mieru