Iné - LETO V GALÉRII S TRNAVSKÝMI SOCHÁRMI

Dátum konania: 2.7.2019 - 26.7.2019

Leto v galérii 2019 v Koppelovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3

od 2. 7. 2019 do 26. 7. 2019

vstupné 2 €

Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila v rámci celoročného projektu ART LABORATÓRIUM 2019 program pre prázdninujúce deti a mládež pod názvom Leto v galérii 2019. Ambíciou je efektívne saturovať voľný čas detí a mládeže v čase, kedy majú prázdniny. V jednotlivých etapách ide o prípravu tvorivých výtvarných a vzdelávacích programov adekvátnych k zadanej téme v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity.

Tvorivé výtvarné aktivity a animačné hry budú v Galérii Jána Koniarka prebiehať od 2. 7. 2019 do 26. 7. 2019 utorok až piatok (okrem pondelka) 9.30 – 11.30 hod. V prípade priaznivého počasia na nádvorí Koppelovej vily, v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch klUbu 3.

Program letných tvorivých dielní 2019:
Počas leta v galérii sa deti zoznámia s tvorbou troch trnavských sochárov – Martina Kochana, Andreja Haršányho a Mira Trubača.
Program letných tvorivých dielní 2019:

1. týždeň 2. 7. – 4. 7. 2019
Tvorivé aktivity s Martinom Kochanom
2. 7. 2019 Tvorivé aktivity prvého dňa s umelcom Martinom Kochanom budú inšpirované jeho pubartovou tvorbou. Deti budú pomocou rôznych techník dotvárať a pretvárať vyradené knihy s pomocou umelca a galerijných pedagógov.
3. 7. 2019 Aktivity druhého dňa budú vychádzať z performatívnej tvorby umelca Martina Kochana. Ten návštevníkov vtiahne do tejto časti jeho tvorby pomocou akčnejších aktivít – pôjde o prácu s telom a gestami, ktorá bude fotograficky zachytávaná. Z vyhotovených fotografií bude v závere vytvorená výstava.
4. 7. 2019 Posledný deň s umelcom Martinom Kochanom bude inšpirovaný jeho supermarketovými akvarelmi maľovanými na žuvačky wrigley´s spearmint. Deti si budú môcť túto netradičnú techniku pod vedením jej vynálezcu vyskúšať a vytvoriť tak drobné, no originálne diela.

2. týždeň 9. 7. – 12. 7. 2019
Tvorivé aktivity s Andrejom Haršánym
9. 7. 2019 Umelec Andrej Haršány si na prvý deň pre malých a mladistvých návštevníkov galérie pripravil skupinovú tvorbu land-artového diela v exteriéri galérie. Deti si najprv individuálne podľa vlastných predstáv kamene pomaľujú a následne rozmiestňovaním a spájaním kameňov v prírodnom exteriéri galérie utvoria spoločné land-artové dielo.
10. 7. 2019 Druhý deň budú deti pod vedením Andreja Haršányho utvárať vlastné maxi domino. Drevené domino dieliky budú dotvárané maľbou. Dieliky budú tiež slúžiť k rôznym hrám s rozkladaním, či so zhadzovaním a k utváraniu obrovských dominových kompozícií.
11. 7. 2019 Počas tretieho dňa s umelcom Andrejom Haršánym sa deti oboznámia s technikou drippingu, ktorú preslávil najmä americký maliar Jackson Pollock. Pôjde o utváranie veľkoformátových malieb. Na plátna horizontálne umiestnené na zemi budú deti nanášať farby kvapkaním, prskaním, liatím a pod. Deti budú následne pod vedením umelca do týchto malieb zasahovať a dotvárať ich.
12. 7. 2019 Počas posledného dňa s umelcom Andrejom Haršánym budú mať malí návštevníci možnosť kresbou a kolážou dotvoriť jednu zo stien budovy Galérie Jána Koniarka. Táto práca bude prebiehať v rámci určitej hry, ktorej výsledkom bude obrovská skupinová kresba na stene.

3. týždeň 16. 7. – 19. 7.2019
Tvorivé aktivity s Mirom Trubačom
16. 7. 2019 V prvý deň s umelcom Mirom Trubačom si deti vyskúšajú hneď dve rôzne aktivity. Pomocou emotikonov budú písať listy z prázdnin a tiež utvárať reliéfy z hliny.
17. 7. 2019 Druhý deň si deti pod vedením umelca Mira Trubača vyskúšajú vytvoriť pomocou rôznych materiálov (hlina, sadrové obväzy...) a drôtených konštrukcií drobné sošky na tému banality. Tieto sošky budú umiestňované v priestoroch galérie.
18. 7. 2019 Počas tretieho dňa s Mirom Trubačom si deti budú vytvárať odliatky z drobných častí svojich tiel. Tieto odliatky budú následne pretvárané v morské živočíchy.
19. 7. 2019 Posledný deň s umelcom Mirom Trubačom budú deti skupinovo vytvárať skelet z konštrukcií, kartónov a kašírovaných fragmentov.

4. týždeň 23. – 26. 7. 2019
Tvorivé programy študentov na voľnú tému
Program posledného týždňa Leta v galérii bude v réžii študentiek Animácie výtvarného umenia z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Tie si pre detských návštevníkov pripravia množstvo zaujímavých tvorivých aktivít nadväzujúcich na prevažne sochársku tematiku predošlých týždňov.
26. 7. 2019 Detská VERNISÁŽ Rozlúčka s Letom v galérii 2019 ukončená výstavkou detských prác. Leto v galérii bude slávnostne ukončené vernisážou detských prác, ktoré počas neho deti vytvárali.
kontakt: Zuzana Dohnalová, Galéria Jána Koniarka v Trnave Koppelova vila, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava e-mail: pr@gjk.sk info@gjk.sk, tel.: 0915 982 693

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

 

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
december 2021
2PO 2UT 2ST 2ŠT 2PI 2SO 2NE
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Ubytovanie na mieru