Seminár / Workshop - KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Dátum konania: 16.9.2015 16:00

Miesto konania: Trnava, radnica

v konferenčnej sále radnice
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
PRACOVNÉ STRETNUTIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mesto Trnava pozýva na pracovné stretnutie zamerané na prípravu a tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy 2016 – 2020 všetkých poskytovateľov (verejných aj neverejných) sociálnych služieb, zástupcov tretieho sektora, seniorských organizácií a užívateľov sociálnych služieb. Cieľom stretnutia bude dohodnúť postup pri tvorbe komunitného plánu. Ten by mal vytvoriť dobré podmienky pre udržanie a rozvoj sociálnych služieb v zmysle Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Veríme, že prejavíte záujem a vašou aktívnou účasťou k tomu prispejete.

Mgr. Ingrid Huňavá, vedúca odboru sociálneho MsÚ

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
december 2021
2PO 2UT 2ST 2ŠT 2PI 2SO 2NE
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Ubytovanie na mieru