Iné - KALOKAGATIA NA SLOVENSKU

Dátum konania: 20.6.2018 - 21.6.2018

Olympiáda detí a mládeže (celoslovenské finále škôl) otvorenie na Trojičnom námestí, športoviská v Trnave a okolí

P R O G R A M
Medzinárodnej olympiády detí a mládeže KALOKAGATIE 2018

19. 6. 2018
Príležitostná pečiatka                                         kancelária org.výboru (MŠH Trnava)
Príchodu výprav zo SR  a zo zahraničia             
-     prezentácia                                                    od 12.00 – 17.00 h, MŠH Trnava
-     ubytovanie, večera                                        priebežne podľa rozpisu
Beh olympijského dňa  

             
20. 6. 2018
Príchodu ostatných výprav zo SR              
-     prezentácia                                                  od 7.00 – 9.00 h, MŠH Trnava
Športové súťaže                                                od 10.00 h - podľa rozpisu
Vyhlásenie Školskej ceny FAIR PLAY            od 12.00h  - 13.00 h, radnica Mesta Trnava
Slávnostné otvorenie                                       od 19.30 h, Trojičné námestie Trnava
-    Malý maratón                                               štart o 19.45 h, Trojičné námestie Trnava

-    odovzdanie Posolstva                               počas sláv. otvorenia

-    recepcia pre hostí                                      po skončení slávn. otvorenia – Divadlo J. Palárika

Kultúrny program  po skončení oficiálnej časti slávnostného otvorenia na námestí – od 21.00 h hudobný program


21. 6. 2018
Športové súťaže                                                  od 9.00 h - športy podľa rozpisu
Vyhodnotenie športových súťaží                      na jednotlivých športoviskách
Vyhodnotenie kultúrnych súťaží - vernisáž    od 11.00 h v Západoslovenskom múzeu Trnava


 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
júl 2024
0PO 0UT 0ST 0ŠT 0PI 0SO 0NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Ubytovanie na mieru