Festival - DNI ZDRAVIA 2016

Dátum konania: 12.6.2016 - 18.6.2016

Miesto konania: Trnava, Trojičné námestie

12. – 18. júna na rôznych miestach v meste
DNI ZDRAVIA 2016
Festival zdravého životného štýlu s mnohými pohybovými a osvetovými aktivitami

12. jún – nedeľa

10.00 – 16.00 h v športovom areáli Lokomotívy
FitUp ŠPORTOVÝ DEŇ

13. jún – pondelok

7.00 – 11.00 h v rotunde Spiegelsaal
ZDRAVÉ RAŇAJKY

8.00 – 11.00 h v Základnej škole na Ul. Maxima Gorkého 21
DNI ZDRAVIA DETÍ

9.00 – 11.00 h v Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Sibírska 1
DNI ZDRAVIA STREDOŠKOLÁKOV

10.00 – 11.00 h v Dennom centre pre seniorov v Modranke na Dedinskej 9
PREDNÁŠKA O ZDRAVEJ ŽIVOTOSPRÁVE, merania krvného tlaku a tuku

15.00 h na Trnavskej univerzite
PREDNÁŠKA O OČKOVANÍ
Daniela Kállayová, PhD.

Popoludní v rotunde Spiegelsaal
ČAJ O PIATEJ – ochutnávka zdravých čajov

14. jún – utorok

7.00 – 11.00 h v Rotunde Spiegelsaal
ZDRAVÉ RAŇAJKY

8.00 – 11.00 h v Základnej škole na Ul. Maxima Gorkého 21
DNI ZDRAVIA DETÍ

8.00 – 16.00 h – PSA Slovakia
DNI ZDRAVIA V PSA SLOVAKIA – merania, poradenstvo (správne sedenie za počítačom, pohybové cviky)

9.00 – 11.00 h v Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Sibírska 1
DNI ZDRAVIA STREDOŠKOLÁKOV

9.00 – 13.00 h na Streleckej 1
DEŇ ZDRAVIA S KALOKAGATIOU

13.30 – 14.30 h v Dennom centre pre seniorov, Beethovenova 20
MERANIE KRVNÉHO TLAKU A TUKU

14.00 v Dennom centre pre seniorov, Limbová 11
PREDNÁŠKA PRE SENIOROV - Vplyv životného prostredia na zdravie človeka. Kvalita a bezpečnosť potravín
PhDr. Tomáš Habánik a Mgr. Michal Garaj

16.00 – 18.00 h na pešej zóne pred radnicou
PORADENSTVO V OBLASTI CVIČENIA A VÝŽIVY S FITUP+ ukážky cvičení s vlastnou váhou a Street Woorkout

Popoludní v rotunde Spiegelsaal
ČAJ O PIATEJ – ochutnávka zdravých čajov

15. jún – streda

7.00 – 11.00 h v rotunde Spiegelsaal
ZDRAVÉ RAŇAJKY

8.00 – 11.00 h v Základnej škole na Ul. Maxima Gorkého 21
DNI ZDRAVIA DETÍ

8.00 – 16.00 h – PSA Slovakia
DNI ZDRAVIA V PSA SLOVAKIA – poradenstvo v oblasti zdravej výživy

9.00 – 11.00 h v Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Sibírska 1
DNI ZDRAVIA STREDOŠKOLÁKOV

10.00 – 15.00 h POCHOD ZDRAVIA SENIOROV z Trojičného námestia do Kamenného mlyna

17.00 h v rotunde Spiegelsaal
ČAJ O PIATEJ S PREDNÁŠKOU – ochutnávka a prednáška o zdravých čajoch

17.00 h v komunitnej záhrade na Mozartovej 10
PIKNIK A DISKUSIA

18.00 h na Slávii TRÉNING – BERNOHY

16. jún – štvrtok

7.00 – 11.00 h v rotunde Spiegelsaal
ZDRAVÉ RAŇAJKY

8.00 – 15.00 h na radnici
DEŇ ZDRAVIA NA RADNICI – poradenstvo, preventívne vyšetrenia, odbery vzoriek vody a zeleniny,

8.30 – 17.30 h na radnici – ukážky predlekárskej prvej pomoci, meranie tuku, ochutnávka liečivých čajov

8.00 – 16.00 h – PSA SLOVAKIA
DNI ZDRAVIA V PSA SLOVAKIA – poradenstvo a prednášky o ústnej hygiene

8.00 – 11.00 h v Základnej škole na Ul. Maxima Gorkého 21
DNI ZDRAVIA DETÍ

8.30 – 17.30 h na pešej zóne
MERANIE KRVNÉHO TLAKU

8.30 – 12.00 h na radnici
PREZENTÁCIA ČINNOSTI LIGY PROTI RAKOVINE

8.30 – 17.30 h v ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2
KLASICKÁ MASÁŽ

9.00 – 18.00 h na pešej zóne
DVOR NÁDEJE – prezentácia kreatívnosti hendikepovaných detí a dospelých

10.00 h v Dennom centre seniorov pri Katolíckej jednote Slovenska
PREDNÁŠKY PRE SENIOROV – Ľudské práva a seniori, Medzigeneračné vzťahy
Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. a PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

Popoludní v rotunde Spiegelsaal
ČAJ O PIATEJ – ochutnávka zdravých čajov

15.00 h v Dennom centre seniorov na Kopánke, Ľudová 14
PREDNÁŠKA PRE SENIOROV – bystrá myseľ, cvičenie mozgu
Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., PhDr. Darina Kubíčková, PhD. a PhDr. Tomáš Bečár

16.00 h na Jiráskovej 19 BEH

16.30 – 17.30 h na Trnavskej univerzite
PRVÁ POMOC U DETÍ
PhDr. Andrea Bratová, PhD.

17. jún – piatok

7.00 – 11.00 h v rotunde Spiegelsaal
ZDRAVÉ RAŇAJKY

8.00 – 15.00 h na radnici
DEŇ ZDRAVIA NA RADNICI – poradenstvo, preventívne vyšetrenia, odbery vzoriek vody a zeleniny

8.30 – 17.30 na radnici – ukážky predlekárskej prvej pomoci, meranie tuku, ochutnávka liečivých čajov

8.30 – 17.30 h na pešej zóne
MERANIE KRVNÉHO TLAKU

8.00 – 11.00 h v Základnej škole na Ul. Maxima Gorkého 21
DNI ZDRAVIA DETÍ

8.30 – 17.30 h ZUŠ M. Sch. Trnavského
KLASICKÁ MASÁŽ

Popoludní v rotunde Spiegelsaal
ČAJ O PIATEJ – ochutnávka zdravých čajov

18.00 h v areáli Slávie
24 HODÍN LE SLÁVIA – charitatívny štafetový beh

19.00 h v rotunde Spiegelsaal ZDRAVÁ GRILOVAČKA

18. jún – sobota

10.00 - 12.00 h Synagóga Café.
FÉROVÉ RAŇAJKY V TRNAVE

9.00 – 18.00 h – Golf Trnava, Kamenný mlyn
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA GOLFE

13.00 – 19.00 h na Jiráskovej 19
MINIFUTBALOVÝ TURNAJ

18.00 h v areáli Slávie
24 HODÍN LE SLÁVIA – charitatívny štafetový beh

Sprievodné podujatia

13. – 17. 6. od 11.00 do 13.00 h na nádvorí Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského
PRINES SI OBED A VYCHUTNAJ SI HO V PARKU

17. – 19. júna od 14.00 do 19.00 h v Lanovom centre Slávia
VSTUPNÉ S 50-percentnou ZĽAVOU pre malých i veľkých milovníkov adrenalínu

25. júna od 16.00 do 20.00 h
PSA Trnava inline 2016

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
marec 2024
4PO 4UT 4ST 4ŠT 4PI 4SO 4NE
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ubytovanie na mieru