Iné - Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Udržateľnosť v pamiatkach

Dátum konania: 22.9.2022 17:00 - 29.10.2022 20:00

Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Udržateľnosť v pamiatkach

4. septembra o 14.30, 16.00 a 17.15 h

Potulky Malým Rímom: Bellušov vodojem

Prehliadka národnej technickej pamiatky spojená s výstavou vodárenskej sústavy v regióne, sprevádza Miroslav Beňák

13. septembra o 18.00 h, Kino Hviezda,

50 rokov Kina Hviezda, vernisáž a otvorenie výstavy

18. septembra o 15.30 h, stretnutie pri Kostole sv. Jakuba

Potulky Malým Rímom: V chládku kláštorných múrov III., sprevádza Ferdinand Mak

21. septembra o 10.00, 11.30 a 13.00 h, Kamenný mlyn pri amfiteátri

Pre základné školy: Skúmanie vybraných ekosystémov v mokraďovom biotope zachovaného lužného lesa v chránenom areáli Kamenný mlyn, sprevádza Radoslav Kvasničák

21. septembra o 17.00 h, mestská veža,

prednášky O Trnave vo veži: Výtvarné umenie v Trnave

Majstri oltárneho umenia v Trnave, prednáša Katarína Ďurišová

Umenie verejného priestoru mesta, prednáša Adrián Kobetič

Postupy a technológie reštaurovania umeleckých diel vo verejnom priestore, prednáša Tomáš Kucman

22. septembra o 17.00 h, mestská veža

Prednášky O Trnave vo veži: Nové poznatky v archeológii mesta

Archeologický výskum pri Bazilike sv. Mikuláša, prednáša Erik Hrnčiarik

Archeologické práce na Halenárskej ulici, prednáša Andrej Žitňan

Trnava a okolie v dobe rímskej vo svetle nových nálezov, prednáša Andrej Sabov 

25. septembra o 16.00 h, Botanická ulica

Potulky Malým Rímom: Oáza prírody uprostred sídliska

Spoznajte biodiverzitu Botanickej záhrady MTF STU, sprevádza Radoslav Kvasničák

29. septembra o 17.00 h, Malý Berlín

Strategické riadenie krajiny a ochrana biodiverzity – Enviromentálne projekty Trnavy

Prezentácia enviromentálnych projektov Mesta Trnavy spojená s výstavou

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
jún 2024
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ubytovanie na mieru