Koncert - ADVENTNÝ GREGORIÁNSKY CHORÁL

Dátum konania: 26.11.2016 19:00 - 26.11.2016 21:00

Miesto konania: Trnava, Kostol sv. Jakuba (Františkánsky) na Františkánskej ulici

S nadchádzajúcim vianočným obdobím prichádza chvíľa na dôstojné privítanie a prežívanie adventu v kruhu svojich najbližších a priateľov. Občianske združenie Naše MesTTo už tradične organizuje adventný gregoriánsky koncert ako vstup do adventného obdobia, ktorý sa bude konať v sobotu, 26. novembra 2016 večer o 19 hodine v kostole sv. Jakuba (Františkánsky), v Trnave.

Na podujatí sa predstaví popredný slovenský spevácky zbor Schola Gregoriana Bratislavensis z Bratislavy pod vedením Doc. Milana Kolenu ArtD.

Vstup na koncert je voľný.
 

Schola Gregoriana Bratislavensis / Slovensko

Schola Gregoriana Bratislavensis bola založená v roku 2002. Jej aktivity a ciele sa sústreďujú na semiologickú interpretáciu gregoriánskeho chorálu podľa najstaršších semiologických prameňov z 9.-11. storočia a na uvádzanie gregoriánskych spevov pochádzajúcich zo slovenskej tradície z 13.-15. storočia. K významným aktivitám scholy patrilio nahrávanie troch Bratislavských antifonárov z konca 15. storočia, ktoré bolo súčasťou projektu programu UNESCO Pamäť sveta v Slovenskej republike. Odbornej a kultúrnej verejnosti boli takto po prvýkrát predstavené rukopisy, ktoré sa na Slovensku zachovali z obdobia stredoveku. K vystúpeniam v zahraničí patrí účasť na Gregoriánskom festivale vo Florencii (2008), kde schola koncertne prezentovala aj spevy z Bratislavského antifonára.
 

Doc. Milan Kolena ArtD., vedúci Scholy

Študoval klavír, spev a zborové dirigovanie na konzervatóriu v ŽŽiline. Po tom, čo úspešne absolvoval Vysokú šškolu múzických umení (VŠMÚ) v Bratislave v odbore Dirigovanie zboru u prof. Petra Hradila, pokračoval v štúdiu sakrálnej hudby na VŠMÚ. Zároveň pokračoval v štúdiách aj u profesora J. Kohlhaufa na Univerzite hudobných a výtvarných umení vo Viedni. Je autorom prvej slovenskej odbornej publikácie o gregoriánskom choráli "Súčasné smery v interpretácii gregoriánskeho chorálu". Na poli interpretácie v gregoriánskom choráli aktívne spolupracuje s prof. Dr. F.K. Prasslom z Grazu a prof. Dr. J.B . Goschlom z Mníchova. Milan Kolena bol asistentom Chlapčenského zboru a tiež dirigentom Speváckeho zboru bratislavských učiteľov. Okrem toho je dirigentom Schola Gregoriana Bratislavensis. Vyučuje dirigovanie a gregoriánsky chorál na VŠMÚ. Od roku 1998 je umeleckým riaditeľom medzinárodných zborových a orchestrálnych festivalov: Festivalu sakrálnej hudby Námestovské hudobné slávnosti, Musica Sacra, Slovakia Cantat. Je tiež aktívnym členom porôt na národných i medzinárodných zborových súťažiach v Českej republike, Poľsku, Taliansku, na Slovensku. Viedol mnoho seminárov o vokálnej polyfónii, gregoriánskom choráli a o súčasnej slovenskej hudbe. V rokoch 2004 až– 2006 nahral spolu so Scholou Gregoriana Bratislavensis 3 CD Bratislavských antifón pre Slovenskú národnú knižnicu. Od roku 2013 je predsedom Únie speváckych zborov Slovenska. V roku 2014 úspešne prednášal na troch amerických univerzitách - Illinois Wesleyan University School,, University of Missouri School of Music, Colorado State University na tému "Intepretačna problematika latinskeho textu v sakrálnej zborovej tvorbe".
 

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
júl 2024
0PO 0UT 0ST 0ŠT 0PI 0SO 0NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Ubytovanie na mieru