Literatúra - 1.TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM

Dátum konania: 3.6.2015 10:00

1. TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 1.-7. jún 2015
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM pod záštitou prezidenta SR J.E. pána Andreja Kisku

Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!

Občianske združenie CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM chce nás všetkých vrátiť ku knihám, k ich kráse, nežnosti, farebným fantáziám; chce nás všetkých vrátiť k sebe, k spoločne prežitým rodinným chvíľam, malých i veľkých, kedy máme možnosť predstavovať si, tvoriť, zdokonaľovať sa, inšpirovať, učiť sa novým veciam, iným pohľadom, skúsenostiam a odovzdávať si radosť a pohodu zo spoločne stráveného času pri krásnych slovách, príbehoch, ilustráciách i následných rozhovoroch, kedy sa upevňujú rodinné vzťahy a životné hodnoty.

          Zaujali nás projekty, ktoré už naplno fungujú niekoľko rokov napr. v Poľsku i v Česku, Cala Polska czyta dzieciom a Celé Česko čte dětem. Oslovili, prekvapili nás nápadom, čistotou zámeru, potrebou tohto typu oslovenia našich najmenších, najmladšej generácie a tak trochu podpichli aj rodičovské svedomie, koľko sme toho schopní, ochotní a disponovaní venovať našim deťom. Nie je ľahké v tomto technicky vyspelom a komplikovanom svete vychovávať deti, ukázať im smer, dať im možnosti voľby, aby to necítili ako obmedzenie, ale ako nežnú rodičovskú navigáciu, aby si vybrali pre seba správnu cestu a aby sme pre ich duše, fantáziu a snenie urobili, čo je v našich rodičovských možnostiach a silách.

          Úžasný nápad „Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!“ je cestou, správnym smerom, pomocou, motiváciou, aby sme z našich detí vychovali duchovne a tvorivo bohatých ľudí, prípadne sme sa o to aspoň pokúsili. Je aj cestou k tichu rodinnej intimity, komunikácii detí a rodičov, detí a starých rodičov, ale aj detí a detí navzájom. Hrdinami projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM nie sú knihy, ale deti. Tu sa nehovorí: „Choď a čítaj si!, ale „Poď, budem ti čítať". Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM je rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého.

Občianske združenie CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, založené v roku 2009, od roku 2011 realizuje čítania pre zdravé a choré deti po celom Slovensku. V roku 2012 aj 2013 sme realizovali 18 čítaní, v roku 2014 až 23 čítaní na Slovensku a aj v Prahe. Keďže sa snažíme o čo najintenzívnejšie oslovenie širokej verejnosti, vyhlásili sme v tomto roku 1.TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE od 1. do 7. júna 2015, nad ktorým záštitu prevzal prezident Slovenskej republiky J. E. pán Andrej Kiska. Vďaka veľkej pomoci vedenia Slovenskej asociácie knižníc sme 3. marca 2015 v Slovenskej národnej knižnici v Martine, na zasadaní jej Valného zhromaždenia, rozdistribuovali 10 000 ks záložiek, 6 000 ks bulletinov a 2 000 ks plagátov k nášmu projektu, ktoré sa cez vedenia jednotlivých knižníc dostali do všetkých kútov Slovenska. Veľkú pomoc máme aj u nášho nového partnera, značky NIVEA, s ktorou zdieľame spoločné myšlienky a hodnoty. Vďaka jej podpore v rámci kampane NIVEA SA STARÁ O RODINU sa o našom projekte dozvedá stále viac ľudí. Ozývajú sa jednotlivé knižnice, ale aj základné školy, materské školy, ktoré sa pripájajú svojimi vlastnými aktivitami, čítaniami k nášmu projektu.

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM je vyhlasovateľom 1.TÝŽDŇA ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE , ale aj realizátorom vlastných čítaní. Otvárame ich:

Zvolen číta deťom
1. júna 2015 o 10:00 hod. v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra

Banská Bystrica číta deťom
1. júna 2015 o 14:30 hod. v Detskej fakultnej nemocnici s polikninikou Banská Bystrica

Bratislava číta deťom
2. júna 2015 o 10:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
2. júna 2015 o 15:00 hod. v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava

Trnava číta deťom
3. júna 2015 o 10:00 hod. v záhrade Knižnice Juraj Fándlyho
3. júna 2015 o 14:00 hod. vo Fakultnej nemocnici

 

Trenčín číta deťom
4. júna 2015 o 10:00 hod. na Mierovom námestí v Trenčíne,
v prípade zlého počasia v  Galérii Miloša Alexandra Bazovského
4. júna 2015 o 14:00 hod. vo Fakultnej nemocnici

Banská Bystrica číta deťom
5. júna 2015 o 10:00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice

V jednotlivých mestách sa čítania konajú pod záštitami a za prítomnosti ich primátorov či viceprimátorov. Hosťami programov budú: prezident Slovenskej republiky J. E. pán Andrej Kiska, primátor mesta Bratislava JUDR. Ivo Nesrovnal, primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, viceprimátor mesta Zvolen Jaroslav Stehlík, vedúci kancelárie primátora mesta Trnava, hovorca mesta Trnava a spisovateľ Ing. Pavol Tomašovic, spisovateľka Erika Jarkovská, spisovateľ Ondrej Kalamár, multiinštrumentalista a učiteľ hudby Dušan Holík, spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová, spisovateľ Marián Hatala, herec Peter Kočiš, speváčka a herečka Simona Martausová, spevák Tomáš Bezdeda, zubný lekár, vysokoškolský pedagóg a spisovateľ Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., spisovateľka Miroslava Varáčková, spisovateľka Ing. Margita Ivaničková, spisovateľka Silvia Havelková, herec, rozprávač, zabávač Tibor Hujdič, maliarka a ilustrátorka Ľubica Lindtnerová, herečka Lucia Letková, prezidentka OZ CSČD, herečka, dramaturgička MgA. Viera Kučerová a ďalší. V programoch vystúpia aj žiaci Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici, Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave, Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. Programami bude sprevádzať Mgr. Ivana Janáková.

Všetky čítania, aktivity, o ktorých informácie dostaneme, zverejníme na www.celeslovenskocitadetom.sk a aj na našej facebookovej stránke CeléSlovenskoČítaDeťom, kde nájdete aj viac informácií k nášmu projektu, aj to prečo je hlasné čítanie pre deti také dôležité.

Náš projekt, okrem vedení jednotlivých miest na Slovensku, podporujú a čítaní sa zúčastnili spisovatelia:

Daniel Hevier, Ondrej Sliacky, Petra Nagyová-Džerengová, Marián Hatala, Tomáš Janovic, Dušan Dušek, Ján Pochanič, Jaroslav Švorc, Vladislav Vaľko, Anton Marec, Ružena Smatanvá, Bohumil Pernecký, Pavol Weis, Juraj Šebesta, Ondrej Kalamár, Erika Jarkovská, Sylvia Bystričanová, Miroslav Kapusta, Peter Šrank, Hana Košková, Peter Gajdošík, Zuzana Fiľová, Alžbeta Verešpejová, Jana Bodnárová a ďalší.

Herci, režiséri, architekti, dizajnéri, speváci, športovci a ďalšie osobnosti:

   Zuzana Kronerová, Roman Pomajbo, Divadlo PIKI Pezinok, Katka Aulitisová a Ľubo Piktor, Marko Igonda, Szidi Thobias, Vierka Dubačová, Stano Pitoňák, Alenka Ďuránová, Martin Husovský, Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte, Michal Staško, Viktor Šabík, Martina Moravcová, Egon Tomajko, Juraj Smutný, Valika Furješová, Igor Kasala, Michal Nikodem, Ivan Gontko, speváčka Kristína, Peter Cmorík, Simona Martausová, Zuzana Homolová, Matej Kováčik, Emil Spišák, Marek Geišberg, František Výrostko, Ján Haruštiak, Patrícia Pivolusková, Mgr.art. Antónia Oľšavská, Mgr.art. Slavomíra Fulínová, Jozef Novysedlák, Albín Medúz, Vladimír Rohoň, Zlatica Gillová, Svetlana Sarvašová, Kristína Sihelská, Terézia Králiková, Alexandra Švolíková a mnohí ďalší.

 
 
 
 

Čo sa deje v regióne
december 2021
2PO 2UT 2ST 2ŠT 2PI 2SO 2NE
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Ubytovanie na mieru