Trnavská hudobná jar oslavuje 50. výročie

Vychutnajte si prichádzajúcu jar za tónov nádhernej klasickej hudby. Od marca až do konca júna sa môžeme v Trnave tešiť na skvelé koncerty v nádherných priestoroch trnavských kostolov, historických priestorov arcibiskupského úradu aj divadla.

Otvárací koncert sa bude konať v stredu 28. marca 2018 v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika. „Obsah bude reflektovať na atmosféru predveľkonočného  obdobia,“ vysvetľuje Stanislav Šurin, riaditeľ festivalu. Koncert bude zároveň venovaný 110. výročiu Oliviera Messiaena. Vycibrené uši poslucháčov pohladí Kvarteto na koniec časov, premiéra kvarteta Les signes de la mémoire Petra Machajdíka i recitácia v podaní Kamila Mikulčíka.

Na samostatných koncertoch sa neskôr môžete tešiť na tri skvelé zbory. Zbor Katedrály sv. Petra v Exeteri vystúpi začiatkom apríla v Kostole sv. Jakuba. Zbor Katedrály Panny Márie v Edinburgu si budete môcť vypočuť 9.4. v Bazilike sv. Mikuláša. Kostol sv. Jakuba 11. mája neskôr rozozvučí aj nemecký zbor Bachchor Köthen.

Pre milovníkov klavírnej hudby bude v unikátnej historickej sále Marianum už 29. apríla  pripravený skvelý recitál famózneho Eugena Indjica z Paríža, ktorý sa predstaví nádhernými kúskami Roberta Schumanna a Fryderyka Chopina. Koncom mája bude pre nadšencov klasickej hudby pripravená ďalšia hudobná lahôdka. Na historických organoch Baziliky sv. Mikuláša príde zahrať taliansky virtuóz Giulio Mercati.

Hudby chtivé publikum sa môže tešiť aj na špeciálny koncert na počesť 60. výročia úmrtia M. Schneidra-Trnavského. V júni na Duchovnej hudbe dvoch trnavských spolužiakov sú pre trnavské publikum pripravené Missa brevis Zoltána Kodályho a Missa Ssimi Cordis Jesu Mikuláša Schneidra-Trnavského v podaní sólistov, miešaného speváckeho zboru Tirnavia a Trnavského komorného orchestra pod vedením vynikajúceho maďarského dirigenta a zbormajstra Tamása Bubna.

Záverečný koncert v evanjelickom kostole sa v polovici júna ponesie v znamení tónov starej hudby v podaní Lujzy Markovej a Delphine Leroy.

Vstupné: 6 €, 1 € (ZŤP), 3 € (dôchodcovia, študenti)

Medzinárodný festival klasickej hudby Trnavská hudobná jar už tradične organizuje mesto Trnava v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku. Finančne ho podporil Fond pre podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom festivalu, a Trnavský samosprávny kraj.
Festival vznikol v roku 1968 v čase politického odmäku v bývalom Československu. Za takmer 50 rokov existencie tohto podujatia sa na festivale predstavilo množstvo významných hudobných filharmónií a orchestrov (Slovenská filharmónia, Belehradská filharmónia, Komorný orchester B. Warchala, Musica aeterna, Solamente naturali, The Cathedral Choir Sheffied atď.) a sólistov (Svjatoslav Richter, David Oistrach, Stephen Stubbs, David di Fiore...).

Foto: Bachova spoločnosť

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 2018

50. ročník festivalu klasickej hudby

Streda, 28. marec 2018, 18.00, Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika v Trnave

HOMMAGE A OLIVIER MESSIAEN

Juraj Tomka – husle, Andrej Gál – violončelo

Martin Adámek – klarinet, Zuzana Biščáková – klavír,

Kamil Mikulčík – recitácia

P. Lévi, O. Messiaen, P. Machajdík

 

Sobota, 7. apríl 2018, 19:30, Kostol sv. Jakuba, františkánsky

DUCHOVNÁ HUDBA KATEDRÁL VEĽKEJ BRITÁNIE I.

Zbor Katedrály sv. Petra v Exeteri / Anglicko

Timothy Noon – dirigent, Timothy Parsons – organ

J. Taverner, J. Dove, H. Purcell, S. S. Wesley, J. Stainer, G. F. Händel

           

Pondelok, 9. apríl 2018, 20.00, Bazilika sv. Mikuláša

DUCHOVNÁ HUDBA KATEDRÁL VEĽKEJ BRITÁNIE II.

Zbor Katedrály Panny Márie v Edinburgu / Škótsko

Duncan Ferguson – dirigent

G. F. Händel, G. Fauré, B. Britten, F. Poulenc

 

Nedeľa, 29. apríl 2018, 19.00, Koncertná sieň Marianum

GRAND PIANO RECITAL

Eugen Indjic / Paríž

R. Schmumann, F. Chopin

 

Piatok, 11. máj 2018, 19.30, Kostol sv. Jakuba / františkánsky

BACHCHOR KÖTHEN

JESU MEINE FREUDE

Martina Apitz, dirigentka / DE

Motetá J. S. Bacha a jeho súčasníkov

 

Štvrtok, 31. máj 2018, 20.00, Bazilika sv. Mikuláša

L´ORGANO VIRTUOSO

Giulio Mercati / IT

G. F. Händel, G. Cavazzoni, L. C. Daquin, J. S. Bach, L. Vierne, M. Duruflé

 

Nedeľa, 10. jún 2018, 20.00, Bazilika sv. Mikuláša

DUCHOVNÁ HUDBA DVOCH TRNAVSKÝCH SPOLUŽIAKOV

Pod záštitou J. E. Mons. Jána Oroscha, arcibiskupa trnavského

Trnavský komorný orchester, Tirnavia, Tamás Bubnó – dirigent / Budapešť

sólisti: Hilda Gulyásová – soprán, Lucia Duchoňová – alt, Matúš Šimko – tenor, Tomáš Šelc – bas, Martin Bako – organ 

Zoltán Kodály / Mikuláš Schneider-Trnavský

 

Piatok, 15. jún 2018, 19.00, Evanjelický kostol

MUSICA CAPRICORNI

Lujza Marková – čembalo / SK – FR

Delphine Leroy – baroková priečna flauta / FR

G. Ph. Telemann, J.-M. Leclair, J. S. Bach, J. Hotteterre, G. F. Händel

26. 3. 2018

 

Zdroj: www.trnava.sk

 
 

Čo sa deje v regióne
december 2022
3PO 3UT 3ST 3ŠT 3PI 3SO 3NE
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Ubytovanie na mieru