Pozvánka na plavbu stáročiami v lodiach trnavských kostolov

Keď sa slnko opiera o múry historických meštianskych domov, jeho žiaru odrážajú ozdobné architektonické detaily na fasádach a dlažba sála teplom, otvorené dvere trnavských sakrálnych pamiatok sú vítanou pozvánkou na oddych v príjemnom chládku a preduchovnenej atmosfére priestorov, v ktorých návštevníci už stáročia nachádzajú útočisko a harmóniu života. Obdivovať nádheru interiérov môžete v tajomnej Bazilike sv. Mikuláša, ktorá je už od konca 14. storočia živým srdcom mesta, či v jednej z najkrajších ranobarokových stavieb v Európe – Katedrále sv. Jána Krstiteľa so skvostným monumentálnym oltárom, pred ktorým rozjímal aj pápež Ján Pavol II. Na stretnutie s dynamickým barokom a štrnástimi oltármi vás pozýva interiér františkánskeho Kostola sv. Jakuba, ktorého múry si pamätajú aj stredovekú Trnavu. V jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice z 18. storočia môžete vidieť oltárny obraz rakúskeho maliara F. A. Maulbertscha, v uršulínskom Kostole sv. Anny klasicistický oltár s obrazom Jozefa Zanussiho, na ktorom sv. Anna vyučuje Pannu Máriu a v gotickom Kostole sv. Heleny vzácny najstarší a zároveň jediný tabuľový oltár v Trnave z roku 1 500.


Nástenná maľba v Bazilike svätého Mikuláša

Zastavte sa na chvíľu počas prehliadky historického centra Trnavy a prijmite pozvanie na tichú plavbu stáročiami v lodiach trnavských kostolov. Ich brány sú pre vás otvorené počas turistickej sezóny podľa nasledovného harmonogramu:

KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA

apríl – október
Pondelok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 14.00 – 17.00 h
Sobota: 11.00 – 16.00 h
november
Sobota: 11.00 – 16.00 h

BAZILIKA SV. MIKULÁŠA

Apríl, máj, jún, september, október
Pondelok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 14.00 – 16.00 h
Nedeľa: 14.00 – 17.00 h
Júl, august
Pondelok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 14.00 – 17.00 h
Nedeľa: 14.00 – 17.00 h

V dňoch 5. júla a 15. septembra bude Bazilika sv. Mikuláša otvorená ako v nedeľu

28. 6. 2015

 
 
 

Čo sa deje v regióne
jún 2024
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Ubytovanie na mieru